Niezbędnik kreatywnego nauczyciela – pomysły, narzędzia i metody rozwijające wyobraźnię uczniów

Rozwój osobisty katechety

W ostatnich latach kreatywność i innowacyjność jest wymieniana, obok krytycznego myślenia, jako jedna z najważniejszych kompetencji XXI w. Współczesny świat stawia wymagania, którym sprostać może tylko osoba kreatywna, czyli myśląca w sposób nietypowy, oryginalny, nowatorski, wykraczający poza schematy. Wobec takich oczekiwań rozwijanie kreatywności w szkole staje się koniecznością. Tymczasem tradycyjny model edukacji temu nie służy, a wręcz obniża twórczy potencjał dzieci. Jak zatem rozwijać w uczniach tę najbardziej pożądaną obecnie umiejętność?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że rozwijanie kreatywności wpływa na poczucie wartości, zwiększa pewność siebie, wyzwala ciekawość i wzmacnia zaangażowanie. Kreatywni uczniowie chętniej angażują się w nietypowe działania, nie poddają się szybko i podejmują stawiane przed nimi wyzwania. Kreatywni ludzie – to ludzie otwarci na świat, zadający pytania i poszukujący rozwiązań. Jako nauczyciele, wychowawcy i edukatorzy powinniśmy dążyć do tego, aby właśnie z takimi uczniami współpracować. Bo kreatywność wpływa na proces uczenia się, zwiększając motywację, pogłębiając zrozumienie i promując radość. Rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie niestandardowych zadań i aktywności, poprzez stwarzanie przestrzeni do eksperymentowania oraz samodzielnego myślenia powinno być naszym priorytetem. Johann Wolfgang Goethe powiedział, że „Nie wystarczy tylko wiedzieć. Trzeba też umieć to zastosować. Nie wystarczy chcieć, trzeba działać”. Dlatego warto działania i aktywności rozwijające kreatywność włączyć na stałe do naszych działań edukacyjnych. Nieważne, czy na lekcji wychowawczej, czy przedmiotowej, czy w gabinecie pedagoga, czy też w świetlicy – każdy moment jest dobry, aby stwarzać uczniom i uczennicom przestrzeń, w której będą mogli rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywność. 

POLECAMY

Często wystarczy po prostu odpuścić i pozwolić dzieciom się nudzić. Dać im pustą kartkę i obserwować, co z nią zrobią, bez żadnych instrukcji i gotowych rozwiązań. Doktor Teresa Bolton, badaczka edukacji z Uniwersytetu Wschodniej Anglii, na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących związku między nudą a kreatywnością stwierdziła, że „gdyby nie nuda, człowiek nigdy nie pojąłby własnej kreatywności”. 

Pomysły na rozwijanie uczniowskiej kreatywności podczas lekcji 

Zacznijmy od małych kroków. Najpierw proponuję przejrzeć zaplanowany na lekcję materiał i na początek po prostu jeden z jej elementów zrobić zupełnie inaczej. W ten sposób złamiemy rutynę. Może nie sprawdzajmy obecności na początku, może podajmy temat lekcji w postaci mema, może zaszyfrujmy cele lekcji albo ukryjmy je w układance online. Zamiast przygotowywać kartkówki, zaprośmy uczniów do ułożenia pytań quizowych w grupach. Zamiast przepytywać uczniów, poprośmy ich, aby tym razem to oni zadali nam pytania do treści poznanych na lekcjach. Zaplanujmy pracę w gru...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy