Nie muszę mieć wszystkiego, co chcę

Zajęcia z pomysłem
Cel dydaktyczny Ukazanie elementarnych potrzeb człowieka na przykładzie dzieci Afryki
Cel 
wychowawczy
Wzbudzenie wrażliwości na krzywdę innych oraz potrzebę wyrzeczenia w celu wspierania i niesienia pomocy drugim
Cele operacyjne Uczeń
 • samodzielnie formułuje własne wnioski,
 • potrafi podać przykłady pomocy,
 • identyfikuje tekst z Ewangelii z poleceniem samego Boga,
 • podejmuje samodzielną wypowiedź na temat omawianych kwestii
Cele
rewalidacyjne
Uczeń
 • rozwija w sobie spostrzegawczość,
 • radzi sobie z nowym sposobem zawartej informacji,
 • zapamiętuje i myśli logicznie,
 • zdobywa samodzielność w wy­­powiedzi
Metody pracy
 • metoda słoneczka, 
 • wykład, 
 • dyskusja, 
 • analiza biblijna, 
 • odczyt statystyk, 
 • pogadanka, 
 • pokaz
Formy pracy indywidualna, grupowa, zbiorowa
Pomoce 
dydaktyczne
 • Pismo św. Nowego Testamentu, 
 • tematyczne opracowania własne, 
 • modlitwa Ojcze nasz


Człowiek pyta

Rozmowa z uczniami dotycząca przeznaczania pieniędzy z kieszonkowego. Każde dziecko dostaje 1 zł. 
– Co zrobisz z tą niewielką kwotą pieniędzy? (wypowiedzi uczniów)

POLECAMY

Nie wszyscy w swoim życiu mają takie szczęście, by posiadać choćby małą kwotą pieniędzy na zaspokojenie swoich małych pragnień.

Uczniowie otrzymują zadanie:
Rozdajemy papierowe talerzyki. Na jednej połowie wypisują rzeczy konieczne i niezbędne do życia, a na drugiej rzeczy, bez których można żyć. Po wykonaniu pole...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy