Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

23 września 2022

NR 17 (Wrzesień 2022)

Nie muszę mieć wszystkiego, co chcę

0 6
Cel dydaktyczny Ukazanie elementarnych potrzeb człowieka na przykładzie dzieci Afryki
Cel 
wychowawczy
Wzbudzenie wrażliwości na krzywdę innych oraz potrzebę wyrzeczenia w celu wspierania i niesienia pomocy drugim
Cele operacyjne Uczeń
 • samodzielnie formułuje własne wnioski,
 • potrafi podać przykłady pomocy,
 • identyfikuje tekst z Ewangelii z poleceniem samego Boga,
 • podejmuje samodzielną wypowiedź na temat omawianych kwestii
Cele
rewalidacyjne
Uczeń
 • rozwija w sobie spostrzegawczość,
 • radzi sobie z nowym sposobem zawartej informacji,
 • zapamiętuje i myśli logicznie,
 • zdobywa samodzielność w wy­­powiedzi
Metody pracy
 • metoda słoneczka, 
 • wykład, 
 • dyskusja, 
 • analiza biblijna, 
 • odczyt statystyk, 
 • pogadanka, 
 • pokaz
Formy pracy indywidualna, grupowa, zbiorowa
Pomoce 
dydaktyczne
 • Pismo św. Nowego Testamentu, 
 • tematyczne opracowania własne, 
 • modlitwa Ojcze nasz


Człowiek pyta

Rozmowa z uczniami dotycząca przeznaczania pieniędzy z kieszonkowego. Każde dziecko dostaje 1 zł. 
– Co zrobisz z tą niewielką kwotą pieniędzy? (wypowiedzi uczniów)

POLECAMY

Nie wszyscy w swoim życiu mają takie szczęście, by posiadać choćby małą kwotą pieniędzy na zaspokojenie swoich małych pragnień.

Uczniowie otrzymują zadanie:
Rozdajemy papierowe talerzyki. Na jednej połowie wypisują rzeczy konieczne i niezbędne do życia, a na drugiej rzeczy, bez których można żyć. Po wykonaniu polecenia dokonujemy wspólnego podsumowania i pozwalamy na swobodne wypowiedzi, przemyślenia.

Następnie pokazujemy napisy przykładowych próśb:

 • „Potrzebuję 4 zł na zakup szczepionki”
 • „A ja 80 gr na witaminę A”
 • „Podaruj mi tylko 40 gr na dawkę soli”
 • „1 dolar wystarczy, bym przeżył dzień”

– Czyje są te wymienione prośby? (wypowiedzi uczniów)

To cennik pomocy dzieciom w Afryce:

 • szczepionka uodparniająca organizm – 4 zł
 • witamina A, potrzebna dla prawidłowego rozwoju i wzrostu dzieci – 80 gr
 • tabletka soli przeciw biegunce – 40 gr

Próba odpowiedzi na pytanie: jak się żyje za 1 dolara dziennie? 

Ile potrzebujesz pieniędzy, żeby przeżyć? A ile potrzebujesz, żeby być szczęśliwym? 80 procent nastolatków marzy o tym, żeby w dorosłym życiu dużo zarabiać. Bogactwo ma im pozwolić na kupno najnowszych telefonów, sprzętu elektronicznego, ubrań, szybkich samochodów, pomóc w zrealizowaniu podróży dookoła świata. Takie marzenia mają nastolatki.

 

 

Nawiązanie do problematyki, którą podejmujemy. Chociaż Afryka jest jednym z najbogatszych kontynentów pod względem krajobrazów, fauny i flory, rzeczywistość afrykańska jest dramatyczna: ponad 300 milionów ludzi żyje za mniej niż dolara dziennie, a co najmniej 43% populacji nie ma dostępu do wody pitnej. Krótko mówiąc, Afryka jest dziś uważana za najbiedniejszy region świata, który jest znany jako Trzeci Świat. Afrykę trapi wiele problemów: dziesiątkujące ludność choroby, głód, wojny, wszechobecna bieda. Jednym z najbardziej nabrzmiałych problemów jest stan oświaty. Dopóki sytuacja się nie odmieni w sposób radykalny, Afryka pozostanie kontynentem biedy i cierpienia.

 

 

Praca w grupach:
Dzielimy klasę na grupy – każda dostaje obrazkowy diagram statystyczny. Ma to posłużyć lepszemu wyobrażeniu klęsk różnego rodzaju.

Prezentacja wspólnej pracy.
– Dlaczego nas ma to interesować? (wypowie­dzi uczniów)
Bo jesteśmy ludźmi. Czy tylko dlatego?

Bóg odpowiada

Czytanie w grupach i wspólna interpretacja tekstu.

Grupa 1.
Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40)

Grupa 2.
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10,8)

Grupa 3.
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie (Łk 6,38)

Grupa 4.
Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem (J 13, 15)

Jesteśmy chrześcijanami, a to znaczy, że mamy zadanie powierzone nam przez Boga. Każdy, kto słucha Jego słów, staje się misjonarzem. Kościół, czyli nas wszystkich, czekają wielkie zadania, bo potrzeby są ogromne.

Metodą wykładu zaznajamiamy naszych uczniów bliżej z tym, z czym borykają się kraje Trzeciego Świata.

 

Niedożywienie i nędza
 • z 5,5 mln ludzi na świecie 1,5 mln żyje w skrajnej nędzy – ponad połowa ludności afrykańskiej żyje w nędzy,
 • 1/5 populacji światowej głoduje, 3 mln dzieci umiera rocznie w wyniku złego odżywiania,
 • 26 mln dzieci w krajach Afryki na południe od Sahary jest niedożywionych,
 • przewiduje się, że w ciągu 20 lat 51% ludności Afryki będzie żyło w miastach. Większość z nich będzie żyła w slumsach, dotyczy to już teraz 60% ludności Nairobi i 50% Chartumu,
 • 1300 mln ludzi na świecie cierpi na brak wody pitnej,
 • w krajach rozwijających się rocznie umiera 12 mln dzieci, z czego 70% z powodu zapalenia płuc, biegunki i odry, 80% z nich umiera z dala od szpitali,
 • 65% afrykańskich dzieci jest zarażonych wirusem HIV,
 • w niektórych krajach afrykańskich jeden lekarz przypada na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców,
 • w 33 konfliktach zbrojnych, które toczyły się ostatnio na świecie, ponad 200 tys. dzieci walczyło jako żołnierze,
 • w Afryce w walkach uczestniczy 120 tys. dzieci poniżej dwunastego roku życia. Wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy w czasie wojny oficjalnie dozwolone jest w Algierii, Sierra Leone, Liberii, Sudanie, Etiopii, Somalii, Kongo, Angoli, Rwandzie i Ugandzie,
 • w Liberii podczas ostatniej wojny Narodowy Front Patriotyczny posiadał jednostki złożone z dzieci w wieku 9–10 lat, co dziesiąty młodociany żołnierz to dziewczynka, 
 • w Afryce jedna na cztery osoby nigdy nie widziała szkoły podstawowej, do szkół uczęszcza nie więcej niż 48% dzieci,
 • co roku około 40 mln dzieci na całym świecie nie trafia do żadnego rejestru – od urodzenia pozbawiane są prawa do tożsamości, co oznacza, że oficjalnie nie istnieją,
 • na skutek wojen i chorób – zwłaszcza epidemii AIDS – w Afryce przybywa sierot, których nie są w stanie pomieścić szpitale i sierocińce – na przykład w Rwandzie 58% dzieci straciło jednego z rodziców, a 39% oboje, zdane tylko na siebie, ze strachu przed samotnością i głodem, trafiają do dziecięcych jednostek wojskowych albo zmuszane są do pracy zarobkowej i wykorzystywane przez pracodawców,
 • raport z 1999 r. Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) mówi, że każdego dnia 800 mln ludzi na świecie kładzie się spać z uczuciem głodu, to więcej niż łączna liczba mieszkańców Europy i Ameryki Północnej.

 

Przykłady:

LUCIE Z MADAGASKARU
Dziewczynka miała 11 lat, kiedy pierwszy raz w życiu zobaczyła książkę. Trudno nam wyobrazić sobie, że jest to możliwe. Lucie jest półsierotą. Musiała zarabiać, chodząc po wiosce z wielkim tobołkiem i zbierając rzeczy do prania. W końcu, dzięki pomocy misjonarzy, udało jej się pójść do szkoły. „Jakie to wszystko śliczne”, mówiła, z przejęciem głaszcząc plecak, zeszyt, piórnik, wyciągając po jednej kredce, ołówku.

LANTO Z MADAGASKARU
Chłopak ma 14 lat, choć wskutek ciężkiej pracy wygląda na dużo więcej. Kiedy tata żył, było trochę lepiej. Niestety, w jednej chwili najstarszy Lanto z małego chłopca musiał stać się mężczyzną, który troszczy się o młodsze rodzeństwo. Stara się być dorosłym, ale – jak twierdzi – kiedy jest już bardzo ciężko, potrafi też płakać jak małe dziecko. Kiedyś chodził do szkoły podstawowej i miło wspomina ten czas. Po prostu siedział w ławce i się uczył. Jego marzenie to nauczyć się pisać i czytać. W przyszłości chciałby zostać nauczycielem i uczyć dzieci ulicy.

Człowiek odpowiada Bogu

Na tablicy pojawia się hasło MISJE.

Prosimy o dopisywanie skojarzeń – metoda słoneczka. Wspólnie mamy dojść...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy