Nie bójcie się. Ja Jestem. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Zajęcia z pomysłem
Wiodące cele katechetyczne
 • wprowadzenie w świętowanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
 •  kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w tej uroczystości,
 • wyjaśnienie sensu procesji Bożego Ciała
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wie, jak świętujemy Boże Ciało,
 • wie, za co dziękujemy Bogu w ten dzień,
 • potrafi wyjaśnić, dlaczego powinien wziąć udział w procesji Bożego Ciała,
 • potrafi odpowiednio zachować się podczas procesji,
 • chce wziąć udział w procesji i wyznać wiarę w Jezusa
Metody pracy
 • pogadanka, 
 • praca plastyczna, 
 • metoda eksponująca
Środki dydaktyczne
 • obraz Pana Jezusa, chleb, litery do hasła „Chleb Życia”, obrazy multimedialne do czytań przy czterech ołtarzach (ustanowienie Euch...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy