Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

31 maja 2021

NR 9 (Maj 2021)

Nie bójcie się. Ja Jestem. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

0 305
Wiodące cele katechetyczne
 • wprowadzenie w świętowanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
 •  kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w tej uroczystości,
 • wyjaśnienie sensu procesji Bożego Ciała
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wie, jak świętujemy Boże Ciało,
 • wie, za co dziękujemy Bogu w ten dzień,
 • potrafi wyjaśnić, dlaczego powinien wziąć udział w procesji Bożego Ciała,
 • potrafi odpowiednio zachować się podczas procesji,
 • chce wziąć udział w procesji i wyznać wiarę w Jezusa
Metody pracy
 • pogadanka, 
 • praca plastyczna, 
 • metoda eksponująca
Środki dydaktyczne
 • obraz Pana Jezusa, chleb, litery do hasła „Chleb Życia”, obrazy multimedialne do czytań przy czterech ołtarzach (ustanowienie Eucharystii, chleb i ryby, uczta, krzew winny), świeca, Pismo Święte z zaznaczonymi tekstami czytanymi przy każdym ołtarzu, prezentacja


Przebieg lekcji:

1. Rozpoczęcie katechezy


Modlitwa do Ducha świętego.

2. Wprowadzenie do katechezy

Prezentacja o Uroczystości Bożego Ciała. Dlaczego co roku obchodzimy to święto?
(wypowiedzi uczniów)

Wniosek
Biorąc udział w procesji, okazujemy swoją wiarę w to, że Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Prosimy Go o to, by odwiedził nasze miasta i wioski; aby błogosławił nasze domy, aby nam pomagał. Dziękujemy Mu za to, że jest obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Ten święty znak obecności Jezusa w monstrancji będzie niesiony ulicami naszych miast.

3. Odkrywanie Bożego wezwania

POLECAMY

 • Umieszczamy na tablicy tekst Ewangelii św. Jana:
  Ja jestem Chlebem Żywym, Który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki (J 6,51)
 • Wyruszamy teraz na naszą klasową procesję...
 • Przygotowujemy cztery miejsca w klasie przypominające o czterech ołtarzach.
 • Zapalamy świecę przypominającą o tym, że Jezus jest wśród nas.
 • Otwieramy księgę Pisma Świętego – uczniowie czytają poszczególne fragmenty.
 • Te same fragmenty oraz hasła na poszczególne ołtarze wyświetlamy na tablicy multimedialnej.
 • Po przeczytaniu perykopy wyświetlamy obrazy związane z tekstami.
   
a) Eucharystia jest Ofiarą Pana Jezusa i naszą. (Mt 26,17–29)
Obraz ustanowienia Eucharystii.
 • O czym Jezus przypomina nam przy pierwszym ołtarzu?
  (wypowiedzi uczniów)
Wniosek
Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Na każdej Mszy św. ofiaruje swoje Ciało i Krew, abyśmy mogli być w niebie.

 

b) Eucharystia jest naszym pokarmem.
(Mk 8, 1–9)
Obraz cudownego rozmnożenia chleba.
 • Co uczynił Jezus i dlaczego?
  (wypowiedzi uczniów)
Wniosek
Jezus przez rozmnożenie chleba zapowiedział, że Eucharystia będzie naszym pokarmem w drodze do Ojca.

 

c) Eucharystia jest zadatkiem, czyli początkiem
życia wiecznego. (Łk 14,16–24)
Obraz uczty z Jezusem.
 • Czego uczy nas Pan Jezus?
  (wypowiedzi uczniów)
Wniosek
Trzecie czytanie to przypowieść o ludziach zaproszonych na ucztę, którzy jednak z tego zaproszenia nie skorzystali, bo bali się, że też będą musieli wyprawić ucztę. Wtedy gospodarz zaprosił biedaków. Jezus zaprasza nas na ucztę – na Eucharystię, całkowicie za darmo. Też jesteśmy biedakami – grzesznikami.

 

d) Eucharystia jest sakramentem wieczności.
(J 15,5)
Obraz winnego krzewu.
 • Jak Pan Jezus nazwał siebie?
  (wypowiedzi uczniów)
Wniosek
Pan Jezus nazywa siebie krzewem winnym, a nas latoroślami. Eucharystia sprawia, że wszyscy jesteśmy złączeni z Jezusem między sobą jak gałązki winnego krzewu i mamy przynieść owoce – życie zgodne z nauką Jezusa.

 

4. Odpowiedź na Boże wezwanie
Podsumowując pracę uczniów, rozmawiamy z nimi o znaczeniu uczestnictwa w uroczystości Bożego Ciała.

 • Jak okazujemy Jezusowi swoją miłość?
  (wypowiedzi uczniów)

Zwracamy uwagę, by pojawiły się takie treści:

 • uczestnictwo we Mszy świętej,
 • słuchanie Jego Słowa,
 • przyjęcie Chrystusa w Komunii Świętej, 
 • odpowiednie zachowanie na procesji,
 • modlitwa, 
 • śpiew,
 • okazyw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy