Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem , Otwarty dostęp

6 lipca 2021

NR 10 (Lipiec 2021)

Na dobry początek – słów kilka o katechezie organizacyjnej

0 603
Cel główny Uczniowie poznają cel lekcji religii w szkole
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 •  potrafi uzasadnić potrzebę lekcji religii,
 • potrafi wymienić podstawowe teksty biblijne mówiące o katechezie,
 • zapoznaje się z kryteriami oceny oraz wymaganiami programowymi
Metody pracy
 • metody polisensoryczne – oddziaływanie na zmysł węchu i smaku,
 • miniwykład – pogadanka,
 • rozmowa kierowana,
 • praca z tekstem źródłowym,
 • praca w parach
Forma pracy
 • grupowa (praca w parach) 
 • indywidualna
Środki dydaktyczne
 • dowolnie wybrany olejek eteryczny lub aromatyczna herbata, można skorzystać także z innego produktu, którego zapach nie jest jednoznaczny,
 • teksty Ewangelii: Mt 28,16–20; Mk 16,15–16 (fakultatywnie),
 • przygotowane karty z kryteriami oceny oraz wymaganiami programowymi, 
 • cukierki z przygotowanymi wcześniej fragmentami Psalmu 34: „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka”


Komentarz dla katechety

Nie bez powodu mówi się, że liczy się pierwsze wrażenie. Pierwsze lekcje (nie tylko lekcje religii) w szkole nie należą do zbyt ciekawych. Przez to, że na początku roku prawo szkolne obliguje nauczycieli do wprowadzenia takich zagadnień jak kryteria oceny czy...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy