Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem , Otwarty dostęp

6 lipca 2021

NR 10 (Lipiec 2021)

Na dobry początek – słów kilka o katechezie organizacyjnej

0 415
Cel główny Uczniowie poznają cel lekcji religii w szkole
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 •  potrafi uzasadnić potrzebę lekcji religii,
 • potrafi wymienić podstawowe teksty biblijne mówiące o katechezie,
 • zapoznaje się z kryteriami oceny oraz wymaganiami programowymi
Metody pracy
 • metody polisensoryczne – oddziaływanie na zmysł węchu i smaku,
 • miniwykład – pogadanka,
 • rozmowa kierowana,
 • praca z tekstem źródłowym,
 • praca w parach
Forma pracy
 • grupowa (praca w parach) 
 • indywidualna
Środki dydaktyczne
 • dowolnie wybrany olejek eteryczny lub aromatyczna herbata, można skorzystać także z innego produktu, którego zapach nie jest jednoznaczny,
 • teksty Ewangelii: Mt 28,16–20; Mk 16,15–16 (fakultatywnie),
 • przygotowane karty z kryteriami oceny oraz wymaganiami programowymi, 
 • cukierki z przygotowanymi wcześniej fragmentami Psalmu 34: „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka”


Komentarz dla katechety

Nie bez powodu mówi się, że liczy się pierwsze wrażenie. Pierwsze lekcje (nie tylko lekcje religii) w szkole nie należą do zbyt ciekawych. Przez to, że na początku roku prawo szkolne obliguje nauczycieli do wprowadzenia takich zagadnień jak kryteria oceny czy...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy