Multimedialne i interaktywne metody powtarzania i utrwalania materiału

Nowoczesne metody nauczania

Repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matką wiedzy). W każdej pracy istotne jest osiąganie założonych celów. W nauczaniu miarą efektywności jest m.in. zdobycie wiedzy przez ucznia. Przy osiąganiu tego celu niezwykle ważne jest powtarzanie i utrwalanie materiału.

Potwierdzają to nie tylko wielowiekowe doświadczenie zawarte w łacińskiej sentencji przytoczonej na początku artykułu, lecz również dzisiejsza nauka, według której przetwarzanie informacji w pamięci jest systemem składającym się z wielu operacji, takich jak zapamiętywanie i przypominanie1. Jeśli przekazywane przez nauczyciela treści mają być włączone przez ucznia do pamięci długotrwałej, muszą zostać opracowane w pamięci krótkotrwałej, a trafią tam, jeżeli odpowiednio szybko odbiorca skieruje na nie swoją uwagę2. Ważne jest więc, żeby przekazywane treści skupiały uwagę i były odpowiednio często powtarzane.
Dzisiejsi katechizowani żyją w zmediatyzowanym świecie zapraszającym do interakcji. Jest to dla nich naturalne środowisko3. Uczniowie przychodzący na katechezę są cyfrowymi tubylcami4, tzn. osobami, które wyrosły z internetem, komputerami, tabletami, smartfonami. Najnowsze badania potwierdzają, że w mózgu młodego człowieka korzystającego intensywnie z nowych technologii ­zachodzą zmiany na poziomie neuronalnym5. Narzędzia zaproponowane w niniejszym artykule odpowiadają potrzebom współczesnych uczestników katechizacji – są multimedialne i interaktywne. Dla generacji cyfrowych tubylców metody podawcze i proces edukacyjny, w którym wszystkie decyzje podejmuje nauczyciel, są nudne i trudne6. Czy tego chcemy, czy nie, większość osób (jeśli nie wszystkie) obecnych na lekcjach religii dostarcza sobie na co dzień wielu bodźców, ich mózgi przystosowują się do jednoczesnego wykonywania wielu czynności (multitasking). Dlatego należy wprowadzać liczne urozmaicania zajęć, umożliwiać uczniom samodzielne wyszukiwanie i przetwarzanie informacji7, które sprzyjają zapamiętaniu nowych treści.
Dla skuteczności nauczania istotna jest również atmosfera na zajęciach. Ma ona wpływ na osiągnięcia uczniów, na dyscyplinę w klasie, a nawet na relacje między uczniami. Korzystanie z nowych technologii jest mówieniem w języku katechizowanych, wykorzystywanie źródeł im znanych jest poruszaniem się po ich świecie. Wchodzenie w rzeczywistość, w której żyją uczniowie, przyczynia się do budowania z nimi relacji, tworzenia „dobrej atmosfery”, co sprzyja skuteczności pracy dydaktycznej8. Warto jednak pamiętać, że pokolenie przed cyfrowymi tubylcami pozostanie jedynie cyfrowymi imigrantami z rozpoznawalnym „obcym akcentem”9.
Nie należy się obawiać, że forma gier czy zabaw zniszczy proces dydaktyczny. Jeśli będzie w odpowiednich ramach, przyczyni się do skuteczności podejmowanych działań. Sformalizowane nauczanie, ograniczone do nauczyciela-nadawcy i ucznia-odbiorcy komunikatu, obniża motywację do zdobywania wiedzy i powoduje sceptycyzm wobec przekazywanyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy