Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

8 grudnia 2020

NR 6 (Listopad 2020)

Moje oczekiwanie na Zbawiciela

0 490
Cel główny
 • ukazanie, że Boże obietnice spełniają się w Jezusie,
 • kształtowanie świadomego przeżywania Adwentu jako czasu nawrócenia,
 • kształtowanie postawy czuwania i gotowości na spotkanie ze Zbawicielem,
 • uświadomienie, że oczekiwanie dotyczy nie tylko świąt, ale także powtórnego przyjścia Jezusa – paruzji,
 • rozwijanie wiary jako postawy koniecznej do spotkania ze Zbawicielem,
 • ukazanie istoty Adwentu i sensu związanego z nim oczekiwania na przykładzie życia Maryi,
 • wyjaśnienie symboliki liturgii adwentowej w powiązaniu z konkretnymi wydarzeniami z życia Maryi,
 • wychowanie do czynnego przeżywania liturgii adwentowej – rorat,
 • motywowanie uczniów do podejmowania postanowień adwentowych
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • zna scenę Zwiastowania,
 • wie, czym jest Adwent,
 • rozumie, na czym polega dobre czuwanie,
 • ma świadomość paruzji – wie, że w Adwencie przygotowujemy się na powtórne przyjście Zbawiciela,
 • potrafi czuwać, wypełniając adwentowe postanowienia,
 • rozumie, że oczekiwanie związane jest również z wysiłkiem – roraty, postanowienia adwentowe,
 • uświadamia sobie, że tęsknoty i pragnienia zaspokaja Bóg, dając swego Syna,
 • chce czynić dobro, by być posłusznym Bogu,
 • rozumie, że przykładem oczekiwania jest Maryja,
 • zna symbole adwentowe i ich znaczenie
Liczba jednostek lekcyjnych 45 min (1 godz. lekcyjna)
Metody pracy
 • opowiadanie,
 • praca z podręcznikiem i zeszytem ucznia,
 • praca z tekstem Pisma Św.,
 • rozmowa z uczniami,
 • pogadanka,
 • modlitwa
Forma pracy
 • praca w grupach
Materiały 
do zajęć
 • teksty do pracy w grupach,
 • kartki z symbolami Adwentu i wydarzeniami biblijnymi,
 • afisz z piramidą wartości,
 • teksty Pisma Świętego


Wprowadzenie

Rozpoczęcie katechezy modlitwą lub piosenką do Ducha Świętego. (Wzywam Cię, Duchu przyjdź, Duchu Święty przyjdź).

POLECAMY

Główna część lekcji

 1. Tworzenie piramidy wartości

  Uczniowie na kartkach wypisują kilka swoich marzeń, na które czekają i chcą, aby spełniły się w ich życiu. Następnie układają je według ważności, tworząc piramidę (można przygotować dużą piramidę na tablicy). 

  Wniosek – są pewne okresy w życiu szczególnie związane z oczekiwaniem.

  Które z oczekiwań jest najważniejsze dla chrześcijanina?
   
 2. Pogadanka z uczniami

  Rozmowa z uczniami na temat sytuacji w ich życiu, które związane są z czekaniem – podanie przykładów.

  (Wypowiedzi uczniów).

  Kończymy stwierdzeniem, że w Kościele takim czasem jest Adwent, który przygotowuje nas nie tylko do przeżywania świąt Bożego Narodzenia, lecz także do czegoś znacznie ważniejszego. Pokazuje nam to historia życia Maryi. Ona także miała swoje marzenia, ale Bóg pokazał Jej, że Jego obietnice są najważniejsze.
   
 3. Odkrywanie Bożego wezwania

  Nawiązując do wcześniejszej rozmowy z uczniami, wprowadzamy do czytania Pisma Św. (można te fragmenty pokazać, wyświetlając kadry z filmu) oraz pracy w grupach:
 • Grupa 1 – tekst Ewangelii Łk 1, 26–31 – Jaką propozycję Bóg przekazał Maryi przez anioła i co ona oznaczała dla Jej dalszego życia?
   
 • Grupa 2 – tekst Ewangelii Łk 1, 26–31 – Dlaczego Maryja przyjmuje tę propozycję?
   
 • Grupa 3 – tekst Ewangelii Łk 1, 39–45 – Jak wygląda czas oczekiwania Maryi na spełnienie się Bożych obietnic?
   
 • Grupa 4 – uczniowie odbywają podróż w wyobraźni i próbują ustalić, jakie marzenia mogła mieć Maryja, zanim Bóg posłał do Niej archanioła Gabriela.
 1. Odpowiedź na Boże wezwanie

  Podsumowując pracę uczniów, zwracamy uwagę na fakt, że Maryja pod wpływem wiadomości, jaką przekazał Jej Bóg przez anioła, zmienia swoje dotychczasowe plany. Ponieważ jest to propozycja Boga, przyjmuje ją...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy