Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody nauczania

22 listopada 2021

NR 12 (Listopad 2021)

Model SAMR. Jak zintegrować treści zawarte w podręczniku z nowymi technologiami?

0 403

W dzisiejszych szkołach coraz więcej sal wyposażonych jest w tablice interaktywne lub projektory, dzięki czemu stosowanie nowych technologii stało się oczywiste i naturalne. Proces ten jest odpowiedzią na szeroko pojętą cyfryzację społeczeństwa. Nowe technologie ułatwiają nam pracę, ale mogą stać się również narzędziem nowej ewangelizacji, do której wzywał św. Jan Paweł II w liście apostolskim „Novo millennio ineunte”. Miałaby ona polegać na szukaniu wszelkich dostępnych metod, aby trafić do serc ludzi niepraktykujących, a ochrzczonych. Niestety, coraz częściej spotykamy takie osoby na katechezie. Jeśli mamy takich uczniów na lekcji, to stoi przed nami ogromne wyzwanie, aby szukać sposobów dotarcia do ich serc. Model SAMR opracowany przez dra Rubena Puentedurę wychodzi naprzeciw procesowi edukacyjnemu. Z jednej strony otwiera pole do zastosowania TIK na lekcji, zamiast tradycyjnych metod, a z drugiej strony angażuje uczniów w proces edukacyjny do tego stopnia, że może skutkować dla nich owocami duchowymi. Czym jest model SAMR i na czym polega?

POLECAMY

SAMR to skrót od pierwszych liter czterech wyrazów w języku angielskim:

Substitution (podstawienie) – urządzenia komputerowe są wykorzystywane do wykonywania tych samych zadań, które były wykonywane także zanim komputery się pojawiły. Wcześniej nauczyciel używał zwykłej kredowej tablicy do pisania, teraz zastępuje ją tablica interaktywna. Osoba nauczyciela jest nadal dominująca i nie ma tu żadnego zysku z zastosowania TIK.

Augmentation (powiększenie, rozszerzenie) – na tym poziomie technologia komputerowa pomaga skutecznie rozwiązywać konkretne zadania. Uczniowie, zamiast tradycyjnej kartkówki pisanej na papierze, rozwiązują testy przygotowane w formularzach Google (Google Forms) albo, korzystając ze swoich telefonów komórkowych, robią test w programie Kahoot. W tym wypadku odnosimy pewną korzyść (np. oszczędzamy papier i czas nauczyciela). Oprócz tego wynik testu możemy mieć natychmiast.

Modification (modyfikowanie) – to poziom, w którym odchodzimy od tradycyjnego modelu nauczania i technologia odgrywa tu ważną rolę. Na przykład uczniowie podczas lekcji powtórkowej, zamiast tradycyjnego wyjaśniania przykazań Bożych, mogą w parach nagrać filmik o każdym z nich. Tu technologia staje się niezbędna w wykonaniu zadania.

Redefinition (redefinicja) – na tym etapie technologia może służyć do realizacji złożonych zadań, np. projektu edukacyjnego. Przykładowo, uczniowie mają stworzyć film o Biblii. Są podzieleni na zespoły, sami muszą zdobywać informacje na ten temat. Nauczyciel odgrywa rolę obserwatora, wspiera uczniów w działaniu, czuwa nad właściwym doborem treści ze stron internetowych. Uczniowie są w centrum zadania, są jego głównymi twórcami, pobudza ich to do aktywności i motywuje do działania. Technologia daje możliwość komunikowania się między uczniami w procesie realizacji projektu, a rodzące się w nich pytania i ich zaangażowanie świadczą o tym, że dokonała się transformacja procesu uczenia się.

Przykłady zastosowania:

 • Substitution (podstawienie)
  Nauczyciel nie musi drukować fotografii, chcąc pokazać uczniom Arkę Przymierza czy jakiegoś świętego.
  Wyświetla potrzebne zdjęcia na tablicy interaktywnej lub przy użyciu projektora.
  Wyjaśniając uczniom nowy temat, możemy omawiane zagadnienia wyświetlać w prezentacji PowerPoint, Prezi czy Genial.ly. Obraz bardziej przyciąga uwagę uczniów niż sam przekaz słowny.
   
 • Augmentation (powiększenie, rozszerzenie)
  Na tym etapie wykorzystywanie technologii znacznie ułatwia nam pracę. Możemy w prosty sposób utworzyć test, kartkówkę dla uczniów w programie: https://www.testportal.pl. Po zalogowaniu klikamy Nowy test i tworzymy pytania.
   


Wpisujemy nazwę testu i klikamy Utwórz.
 

 

Pojawia się nam taki widok strony, po czym klikamy Dodaj pytania do testu.
 

 

Następn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy