Miłość z przymusu? Rola Szymona z Cyreny w drodze krzyżowej Jezusa

Zajęcia z pomysłem
Cel główny
 • ukazanie wartości pomocy potrzebującym na przykładzie Szymona z Cyreny,
 • kształtowanie postawy pomagania potrzebującym, niezależnie od naszych chęci
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wyjaśnia, na czym polega nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
 • podaje, że postać Szymona z Cyreny występuje w V stacji nabożeństwa drogi krzyżowej,
 • określa, że pomoc potrzebującym jest chrześcijańskim obowiązkiem,
 • charakteryzuje postawę Szymona na drodze krzyżowej Jezusa,
 • rozróżnia pomoc przymuszoną i udzieloną z własnych chęci,
 • ukazuje związek drogi krzyżowej Jezusa z życiem chrześcijanina,
 • z szacunkiem odnosi się do krzyża
Metody pracy
 • rozmowa kierowana,
 • czytanie tekstów biblijnych,
 • medytacja obrazu,
 • opowiadanie,
 • refleksja,
 • praca w grupach
Środki 
dydaktyczne
 • opisy scenek dla grup,
 • nagranie muzyki refleksyjnej,
 • obraz przedstawiający V stację drogi krzyżowej,
 • teksty biblijne: Mt 27,32; Mk 15,21; Łk 23,26


Przebieg lekcji:

1. Rozpocz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy