Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody nauczania

22 listopada 2021

NR 12 (Listopad 2021)

Metody i techniki wykorzystywane do rozwijania twórczego potencjału uczniów

0 224

METODA 5 x DLACZEGO (5 WHY)

Narzędzie służy do wykrywania przyczyn problemu. Zadając kilkakrotnie pytanie „Dlaczego?”, uczniowie badają związki przyczynowo-skutkowe i mogą dojść do źródła problemu, poznać jego przyczynę, a następnie skupić się na rozwiązaniu. Każda kolejna odpowiedź na pytanie „Dlaczego?” przybliża ich do sedna problemu. Metodologia jest tu prosta – pytanie należy powtarzać dopóty, dopóki nie ustali się prawdziwych przyczyn problemu. Odpowiedź na jedno pytanie „Dlaczego?” prowadzi do sformułowania kolejnego pytania „Dlaczego?”. Narzędzie skłania uczniów do analitycznego myślenia i samodzielnej identyfikacji problemu. Należy jednak uważać, aby się nie zapętlić i nie dojść do błędnych wniosków.

POLECAMY

TECHNIKA 6–3–5

To jedna z odmian burzy mózgów. Cyfry oznaczają kolejno: 6-osobowe zespoły i 3 pomysły generowane przez każdego członka grupy w ciągu 5 minut, po czym następuje zapisywanie ich w specjalnym formularzu. Po upłynięciu wyznaczonego czasu, uczniowie podają swój formularz kolejnej osobie, znajdującej się po prawej stronie. Zadanie jest powtarzane aż do powrotu formularza do pierwszego właściciela.

CYFROWE MAPY MYŚLI

Ich tworzenie to propozycja wykorzystania technologii w procesie twórczego generowania pomysłów. Sama idea ­sporządzania wizualnych notatek za po­­mocą tej techniki nie jest nowa. Opracował ją w la­­tach 60. XX wieku Tony Bu­­zan i rozpowszechnił jako mapowanie umysłu (ang. mind mapping). Technika ta wkrótce okazała się przydatna do pobudzania kreatywności. Swoje pomysły i wszystko, co się z nimi kojarzy, należy umieścić na planszy, tworząc między nimi odpowiednie powiązania. Możesz skorzystać z narzędzia do tworzenia map (informacje na jego temat znajdziesz na stronie: https://bubbl.us/start). Narzędzie zostało przygotowane w języku angielskim, ale nie powinno to stanowić przeszkody, ponieważ jego obsługa jest intuicyjna.
 

 

ROZGRZEWKA DYWERGENCYJNA

To narzędzie do losowania słowa z listy, pod poniższym adresem znajduje się strona zawierająca for­­­­­­­mularz, do którego najpierw należy wprowadzić dowolną listę słów, a następnie losować je za pomocą jednego kliknięcia. Wylosowane w ten sposób słowa można wy­­korzystać do przeprowadzania różnego rodzaju rozgrzewek dywergencyjnych: https://www.textfixer.com/tools/random-choice.php.
 


SCAMPER, CZYLI PYTANIA OSBORNA

Jest to technika usprawniająca generowanie pomysłów. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw czynności, które mają wykonać uczniowie:

S substitute – zastąpić.

Ccombine – połączyć.

Aadapt – zaadaptować, przystosować.

Mmodify – modyfikować lub magnify/minify – powiększać/zmniejszać.

P put to other uses – wykorzystać do innych celów.

E eliminate – eliminować.

Rrearrange – przearanżować lub reverse – odwrócić.

Podobnie jak w innych technikach generowania pomysłów na rozwiązanie problemu uczniowie zaczynają od jego zdefiniowania, następnie go rozpatrują według kolejnych punktów ukrytych w literach nazwy. Z techniki tej można skorzystać na kilka sposobów, np. ograniczyć uczniom czas przeznaczony na każdy etap i poprosić ich o wymyślenie tylko jednej odpowiedzi dotyczącej każdego punktu, a następnie pozwolić im przejść kilka rund. Możliwe jest też odbycie jednej rundy i wyszukiwanie bardziej wyczerpujących rozwiązań związanych z każdą literą.

S – Co można zastąpić? W jaki sposób? Czym?

C – Co i jak można ze sobą połączyć?

A – Co można zaadaptować z istniejących rozwiązań? Co jest warte skopiowania?

M – Co można podkreślić lub wzmocnić? A może zwiększyć ilość? Czy można coś dodać?

P – Jakie są inne zastosowania? Jak może wykorzystać je osoba z innej grupy docelowej?

E – Co należy usunąć? Jakie etapy opuścić?

R – Czy można zastosować inny układ? Co można odwrócić? Gdzie można zmienić kolejność? Jaki pomysł stanowi odwrotność naszego?

ZWARIOWANE WYNALAZKI

Korzystając ze strony http://protobot.org/#en, uczniowie podzieleni na grupy losują problem, nad którym mają pracować. Zbierają pomysły stanowiące rozwiązania problemu (w razie potrzeby korzystają ze słownika – tłumacza online). Każdy członek zespołu ma za zadanie w ciągu trzech minut naszkicować na kartce papieru swój pomysł, będący odpowiedzią na wylosowany problem. Na koniec członkowie grupy porównują różne sposoby interpretacji pomysłu.
 

 

SEESAW (ZOBACZ, CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM)

Jest to narzędzie dla uczniów i nauczycieli oraz rodziców służące do zapisywania i monitorowania postępów w nauce. Uczniowie raportują swoje szkolne aktywności, robiąc zdjęcia, dodając filmy, opisy, rysunki. Mogą także nagrać komentarz audio lub dodawać linki i pliki. Aplikację można zainstalować na urządzeniu mobilnym albo obsługiwać przez przeglądark...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy