Maksymilian Maria Kolbe

Zajęcia z pomysłem
Cel ogólny Zapoznanie uczniów z historią życia i męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana Marii Kolbego
Cele 
szczegółowe

Uczeń:

POLECAMY

 • zna historię powstania „Rycerza Niepokalanej”,
 • zna miejscowości związane z ojcem Kolbem,
 • zna symbolikę dwóch koron, które pokazała Matka Boża ojcu Maksymilianowi,
 • rozumie, jak wielkim czynem było oddanie życia ojca Kolbego za współwięźnia,
 • potrafi powiedzieć, dlaczego ojca Kolbego możemy nazywać świętym
Metody pracy
 • pogadanka,
 • praca plastyczna,
 • zadanie techniczne – budowla z klocków,
 • praca w grupach,
 • wyszukiwanie informacji w in­­ternecie,
 • inscenizacja,
 • wykład,
 • notatka
Środki 
dydaktyczne
 • obraz lub wyświetlony na projektorze wize...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy