Kultura feedbacku w szkole

Rozwój osobisty katechety

Tak jak „trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie” – jak mawiał prof. Gerald Hüther, pionier neurodydaktyki – tak również uczniowie nie będą motywowani do rozwoju przez krytykę i wytykanie błędów. Za to świetnym podłożem do ich wzrastania jest mądra informacja zwrotna, przepełniona zrozumieniem dla ucznia, ale także jasnym komunikowaniem oczekiwań. Dziś o tym, jak udzielać feedbacku w sposób wspierający samoocenę i poczucie kompetencji. „Porzućmy czerwone długopisy, zamieńmy je na zielone” – jak apeluje Marzena Żylińska.

Regularna informacja zwrotna to niezbędny element współpracy pedagoga z uczniem, budujący dobrą komunikację, rozumienie obustronnych oczekiwań. Sprzyjający doświadczaniu przez ucznia w codziennej nauce stanu flow, czyli maksymalnego zaangażowania w wykonywane zadanie z jednoczesnym poczuciem satysfakcji. Bardzo dużą rolę odgrywa w nim bezpośrednia informacja zwrotna. Środowisko szkolne, które sprzyja doświadczeniu flow, to środowisko, w którym rozmawia się z uczniem o jego postępach, ale także o rzeczach do zmiany. Feedback może mieć budujący charakter lub taki, który podcina skrzydła i pozbawia motywacji do zmiany. 

POLECAMY

Sesje feedbacku

W kulturze korporacyjnej dokonuje się oceny (ewaluacji) pracowniczej w formie spotkań z przełożonym, odbywających się np. raz na kwartał. Coraz częściej taką formę komunikacji z uczniem przenosi się na grunt szkoły. Szczególnie w miejscach, które odchodzą od tradycyjnego liczbowego oceniania, prowadzi się rozmowy podsumowujące działania ucznia w określonym przedziale czasu. Coraz więcej dyskutuje się bowiem o sensowności ocen liczbowych i o tym, czy one rzeczywiście dają uczniowi jasny ogląd jego postępów edukacyjnych. Coraz więcej szkół zastępuje cząstkowe oceny liczbowe informacjami zwrotnymi w formie opisu, podobnie jak dzieje się to w edukacji wczesnoszkolnej. 
W szkołach, dla których istotną wartością jest komunikacja z uczniem, nauczyciel czy wychowawca spotyka się np. raz na semestr z uczniem lub z uczniem i jego rodzicami, podsumowując postępy edukacyjne czy pracę nad jakimś projektem, wskazują...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy