Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

6 lipca 2021

NR 10 (Lipiec 2021)

Kim jest Duch Święty?

0 295
Cel główny Uczeń wie, kim jest Duch Święty i wskazuje, jakie ma znaczenie w chrześcijańskim życiu
Cele szczegółowe Uczeń:
 • wymienia wszystkie osoby Trójcy Świętej,
 • opowiada o tym, co wydarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy,
 • potrafi wyjaśnić, co znaczy być „świątynią Ducha Świętego”,
 • tłumaczy, w czym pomaga człowiekowi Duch Święty
Metody pracy
 • burza mózgów, rozmowa kierowana, praca z aplikacją Menti i Jamboard, artykuł prasowy, dowolna forma artystyczna
Środki dydaktyczne
 • aplikacje Mentimeter i Jamboard, 
 • Biblia


Wprowadzenie

 1. 1.    Przywitanie i określenie, jakie są cele dzisiejszej lekcji. Krótkie przypomnienie poprzednich zajęć. Chętni uczniowie omawiają najważniejsze zagadnienia.
   
 2. 2.    Zadajemy pytanie otwierające: Z czym kojarzy ci się Duch Święty? 

Uczniowie wpisują odpowiedzi, korzystając z przesłanego linku do aplikacji Mentimeter tworzącej chmurę wyrazową (np. ogień, wieczernik, Bóg, nie wiem, płomienie, języki). Warto wyznaczyć konkretny czas na udzielenie odpowiedzi. Na koniec udostępniamy uczniom ekran z odpowiedziami, które następnie komentujemy. Możemy zapytać, czy jest coś w tych odpowiedziach, co ich zaskoczyło lub czy chcieli jakoś je skomentować. Dajemy możliwość swobodnych wypowiedzi. 

POLECAMY

Rozwinięcie

 1. Odczytujemy fragment biblijny: 

Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. […] Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą (Rz 8,10–11, 26-27).

Można zachęcić uczniów, aby otworzyli własne Pisma Święte lub można wyświetlić zaznaczony fragment na biblia.deon.pl. Zadajemy pytanie kluczowe, wyświetlając je na Jamboardzie: Co oznacza, że jestem świątynią Ducha Świętego?

 1. Odczytujemy drugi fragment (Dz 2,1–11). Prosimy chętnych uczniów o streszczenie przebiegu Zesłania Ducha Świętego.

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy