Kim jest Duch Święty?

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Uczeń wie, kim jest Duch Święty i wskazuje, jakie ma znaczenie w chrześcijańskim życiu
Cele szczegółowe Uczeń:
  • wymienia wszystkie osoby Trójcy Świętej,
  • opowiada o tym, co wydarzyło się w dzień Pięćdziesiątnicy,
  • potrafi wyjaśnić, co znaczy być „świątynią Ducha Świętego”,
  • tłumaczy, w czym pomaga człowiekowi Duch Święty
Metody pracy
  • burza mózgów, rozmowa kierowana, praca z aplikacją Menti i Jamboard, artykuł prasowy, dowolna forma artystyczna
Środki dyda...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy