Katecheza rodzinna w wychowywaniu chrześcijańskim młodzieży

Z praktyki katechety

Rodzina jest najmniejszą wspólnotą, w której człowiek dorasta, buduje relacje i której wspomnienie zabiera w dalsze życie. Jest ona także fundamentem Kościoła, ponieważ to właśnie tam dziecko, widząc swoich klękających do modlitwy rodziców, kształtuje w sobie obraz Boga.

Katecheza rodzinna

Istnieje kilka określeń dotyczących katechezy rodzinnej, jednak w poniższym artykule zostanie zaprezentowana definicja katechezy rodzinnej według J. Stali, która zdaje się najwierniej odzwierciedlać jej istotę: katecheza rodzinna obejmuje kształcenie i formację rodziców, chrześcijańskie życie rodzinne i działalność katechetyczną w rodzinie oraz zaangażowanie i współpracę rodziców z katechezą instytucjonalną, parafialną, ruchami i organizacjami wychowawczymi1. Należy zatem bliżej przyjrzeć się roli rodziców w wychowaniu chrześcijańskim młodzieży.

POLECAMY

Rola rodziny w wychowaniu dziecka w świetle nauki Kościoła

Zadanie wychowawcze rodziców nabiera godności i charakteru powołania, stając się prawdziwą i w ścisłym sensie „posługą” Kościoła w dziele budowania jego członków2. Bóg czyni z rodziców swoich współpracowników nie tylko w zakresie prokreacji, ale również czyni ich odpowiedzialnymi za kształt życia powierzonej im istoty. 

Życie rodziny powinno ­stanowić drogę wiary i być niejako inicjacją chrześcijańską oraz szkołą naśladowania Chrystusa… gdzie wszyscy członkowie ewangelizują, a także podlegają ewangelizacji3. Przekazywanie wartości w domu rodzinnym powinno odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku i miłości4. Rodzice muszą poważnie zastanowić się, jakie wartości chcieliby szczególnie przekazać swoim dzieciom. Dlatego też każda rodzina może wyznawać niejako swój system wartości oparty na Bogu. Na szczycie hierarchii wartości w wychowaniu chrześcijańskim umiejscowiona jest relacja z Jezusem Chrystusem. Z kolei rodzice stają się naturalnymi wychowawcami: rodzice winni ufnie i z odwagą kształtować w dzieciach istotne wartości do życia ludzkiego5, gdyż to oni poprzez osobiste świadectwo są głosicielami Ewangelii wobec dzieci6. Rola rodziców w wychowa­n...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy