Jedna Matka o wielu obliczach

Z praktyki katechety

Stając się Matką Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, Maryja stała się również naszą Matką. Jezus w swoim wielkim miłosierdziu zechciał nazwać nas swoimi braćmi i takim imieniem ustanawia nas wszystkich adoptowanych dziećmi Maryi.
Św. Jan Bosko[1]

Maryja jest Matką Jezusa, matką całego świata, matką naszego narodu i matką nas – swoich dzieci. Każdy świadomy chrześcijanin ma zbudowaną emocjonalną więź ze swoją matką. Maryja jest naszą matką, która chce dla nas nieprzemijającego szczęścia, dlatego zawsze wskazuje na swojego Syna, swój największy skarb. Tylko w Jezusie człowiek może doświadczyć pełnego uwolnienia, wzmocnienia i szczęścia. Ponadto ufamy Jej intuicyjnie, zawierzamy swoje życie i pragniemy, aby Maryja była naszą mistrzynią na drodze życia. Wiara w Maryję w Polsce jest dosyć szeroko rozbudowana. Naszej Mocarnej Pani zawdzięczamy w historii narodu polskiego zwycięską bitwę pod Grunwaldem, zakończenie potopu szwedzkiego, Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego itp. Jako Bogurodzica odgrywa istotną rolę w dziejach świata.

POLECAMY

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że Maryja, wypowiadając „Fiat” („Niech mi się stanie”) w chwili Zwiastowania i dając swoje przyzwolenie na misterium Wcielenia, współdziała już w całym dziele, jakie miał wypełnić Jej Syn. Jest Ona Matką wszędzie tam, gdzie On jest Zbawicielem i Głową Mistycznego 
Ciała
[2].
 


Matka Boża jest zaraz po Bogu najbliższą nam osobą w niebie, ponieważ Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna Maryję, aby mogła wypełnić tę misję, została odkupiona od swego poczęcia. To oznacza, że przez łaskę i na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swego poczęcia[3]. Przyjmując całym sercem Bożą wolę zbawienia, oddała się całkowicie osobie i dziełu swego Syna[4]. Maryja zrodziła Syna...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy