Emocje jako część życia chrześcijańskiego

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Zrozumienie własnych emocji jako elementu życia chrześcijańskiego
Wymagania Uczeń:
 • potrafi wymienić kilka podstawowych emocji, 
 • wie, jak rozpoznawać emocje, 
 • odnosi swoje emocje do Boga 
Postawy Uczeń bada swoje emocje i uczy się podejmować dobre decyzje, odnosi swoje przeżycia do Boga
Metody, techniki i formy
 • analiza tekstu biblijnego, 
 • pogadanka, 
 • rozmowa kierowana, 
 • refleksja, 
 • prezentacja ilustracji
Środki 
dydaktyczne
 • Pismo Święte, 
 • rozsypanka wyrazowa


1. Modlitwa

Modlitwa na rozpoczęcie katechezy może być przeprowadzona w ciszy, aby każdy uczeń mógł indywidualnie przedstawić Panu Bogu swoje przeżycia (ostatnie doświadczenia, może coś radosnego albo trudnego, co wzbudziło w nim emocje). Warto dokonać wprowadzenia do modlitwy przez zaznaczenie, że możemy powiedzieć w ciszy Panu Bogu, co ostatnio przeżyłem(-łam).

POLECAMY

2. Praca z tekstem biblijnym, analiza przeżyć bohaterów, praca

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy