Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

16 września 2021

NR 11 (Wrzesień 2021)

Dziesięć słów o miłości Boga i ludzi

0 320
Wiodące cele 
katechetyczne 
 • ukazanie postaci ­Mojżesza ja­­­­­­ko pośrednika ­między narodem wybranym a Bogiem,
 • pokazanie Dekalogu jako prawa przymierza,
 • ukazanie przykazań jako wy­­ra­­zu Bożej miłości i Jego troski o szczęście człowieka,
 • podkreślenie, że przykazania są darem kochającego Boga,
 • wychowanie do postawy wza­­­jemnej miłości i przebaczenia
Szczegółowe cele 
operacyjne 
Uczeń:
 • zna historię życia Mojżesza,
 • wie, co znaczy słowo dekalog,
 • zna przykazania Boże,
 • potrafi opowiedzieć, jak ich prze­­­strzegać,
 • rozumie, że są drogowskaza­­mi danymi przez Boga dla nasze­­go dobra,
 • wie, że wszystkie przykazania zawierają się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego,
 • pragnie żyć nauką Jezusa i kierować się miłością,
 • chce realizować w swoim ży­­ciu przykazania Boże
Metody 
nauczania 
 • pogadanka, 
 • rozmowa, 
 • rysunek, 
 • opowiadanie, 
 • rozsypanka wyrazowa
Środki 
dydaktyczne  
 • tekst przykazań, 
 • diagram kołowy, 
 • tablica multimedialna,
 • film

Przebieg lekcji

1. Rozpoczęcie katechezy
Modlitwa do Ducha świętego.

POLECAMY

2. Wprowadzenie do katechezy
Dzisiaj będziemy uczyć się, jak słuchać Boga i odpowiadać na Jego miłość. Poznamy kolejną postać, dla której Bóg był najważniejszy.

3. Odkrywanie Bożego wezwania
Tak się stało, że naród wybrany przez Boga, Izrael, znalazł się w obcym kraju, w Egipcie. Przez wiele lat cierpiał w niewoli. Bóg ulitował się jednak nad swoim ludem. Wybrał Mojżesza, aby wyprowadził naród wybrany z niewoli.

I. Przedstawiamy uczniom fragmenty filmu o powołaniu Mojżesza: https://www.youtube.com/watch?v=n4DZHfA93w0 (od 17min).

Po obejrzeniu próbujemy razem opowiedzieć tę historię własnymi słowami, czytając raz jeszcze określone fragmenty z Biblii (Wj 3, 4–6; Wj 3, 7–12 ).

Rozmowa z uczniami:

 • Dlaczego Bóg rozmawiał z Mojżeszem?
 • W jaki sposób mówił do niego?
 • Dlaczego Mojżesz zdjął sandały?
 • Co Bóg w ten sposób powiedział nam o sobie i swoim Imieniu?

Wniosek: Bóg powołuje Mojżesza, aby wyprowadził on naród wybrany z niewoli egipskiej. Przemawia do niego w ognistym krzewie, który płonął, ale się nie spalał. Kazał Mojżeszowi zdjąć sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stał, było święte. Bóg posyła Mojżesza, aby wyprowadził Jego lud z niewoli i Mojżesz zrobił tak, jak mu polecił Bóg.

II. Przedstawiamy uczniom fragmenty filmu o otrzy­­maniu przez Mojżesza Dekalogu: https://www.youtube.com/watch?v=27c4xfsVwrQ (od 7 min).

Po obejrzeniu próbujemy razem opowiedzieć tę historię własnymi słowami, czytając raz jeszcze określone fragmenty z Biblii (Wj 20, 1–17).

Rozmowa z uczniami:

 • Co Bóg daje Mojżeszowi?
 • Gdzie Mojżesz otrzymał 10 przykazań?
 • Czym jest Dekalog?
 • Dlaczego przykazania często umieszczane są na dwóch tablicach?
 • O czym mówią przykazania?

Wniosek: Bóg daje Mojżeszowi Dekalog, czyli 10 przykazań. Dosłownie dekalog oznacza 10 słów. Są one prawem przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem na górze Synaj; są drogowskazem wskazującym dobrą i bezpieczną drogę do Boga. To dwie kamienne tablice – na jednej są 3 przykazania mówiące o tym, jacy jesteśmy dla Boga, na drugiej jest 7 przykazań ukazujących nasz stosunek do bliźnich i samych siebie. Przykazania mówią o tym, że jest tylko jeden Bóg; mamy wypowiadać Jego

Imię z szacunkiem; pamiętać, że niedziele i święta to dni dla Boga i dla rodziny; szanować mamę i tatę; nie zabijać; nie cudzołożyć; nie kraść; nie kłamać; nie pożądać żony i rzeczy bliźniego.

4. Odpowiedź na Boże wezwanie

I. Bóg przedstawia Mojżeszowi swoje Imię – Jestem Który Jestem. „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.”

Co to znaczy oddać szacunek świętemu Imieniu Boga? (wypowiedzi uczniów)

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy