Dziesięć słów o miłości Boga i ludzi

Zajęcia z pomysłem
Wiodące cele 
katechetyczne 
 • ukazanie postaci ­Mojżesza ja­­­­­­ko pośrednika ­między narodem wybranym a Bogiem,
 • pokazanie Dekalogu jako prawa przymierza,
 • ukazanie przykazań jako wy­­ra­­zu Bożej miłości i Jego troski o szczęście człowieka,
 • podkreślenie, że przykazania są darem kochającego Boga,
 • wychowanie do postawy wza­­­jemnej miłości i przebaczenia
Szczegółowe cele 
operacyjne 
Uczeń:
 • zna historię życia Mojżesza,
 • wie, co znaczy słowo dekalog,
 • zna przykazania Boże,
 • potrafi opowiedzieć, jak ich prze­­­strzegać,
 • rozumie, że są drogowskaza­­mi danymi przez Boga dla nasze­­go dobra,
 • wie, że wszystkie przykazania zawierają się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego,
 • pragnie żyć nau...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy