Bierzmowanie – wybór wiary

Rozmowa z ...

Rozmowa z Panią Katarzyną Grzegorzewską, katechetką z diecezji łowickiej, oraz z siostrą Alicją Świerczek, Apostolinką, które działają w zespole przygotowującym młodzież do bierzmowania

Anna Kasperek: Porozmawiamy o sakramencie bierzmowania. Czym właściwie jest sakrament bierzmowania? Dlaczego jest on tak ważny? 

POLECAMY

Katarzyna Grzegorzewska: Sakrament bierzmowania, jak wiadomo, to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania przyjęłam w klasie ósmej. Dla mnie, młodego człowieka mocno poszukującego Pana Boga, był to czas bardzo ważny i proszę mi wierzyć – czułam obecność Ducha Świętego. 

s. Alicja Świerczek: Sakrament bierzmowania przygotowuje nas do życia chrześcijańskiego, dlatego też jest sakramentem wtajemniczenia. 

Anna Kasperek: Sporo słyszy się na temat przygotowania do bierzmowania. Niektórzy mówią, że po przyjęciu tego sakramentu młodzież odchodzi z Kościoła. Co zrobić, żeby tak nie było? Jak prowadzić takie przygotowanie do bierzmowania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy