Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozmowa z ...

8 czerwca 2022

NR 15 (Maj 2022)

Bierzmowanie – wybór wiary

0 77

Rozmowa z Panią Katarzyną Grzegorzewską, katechetką z diecezji łowickiej, oraz z siostrą Alicją Świerczek, Apostolinką, które działają w zespole przygotowującym młodzież do bierzmowania

Anna Kasperek: Porozmawiamy o sakramencie bierzmowania. Czym właściwie jest sakrament bierzmowania? Dlaczego jest on tak ważny? 

POLECAMY

Katarzyna Grzegorzewska: Sakrament bierzmowania, jak wiadomo, to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. Sakrament bierzmowania przyjęłam w klasie ósmej. Dla mnie, młodego człowieka mocno poszukującego Pana Boga, był to czas bardzo ważny i proszę mi wierzyć – czułam obecność Ducha Świętego. 

s. Alicja Świerczek: Sakrament bierzmowania przygotowuje nas do życia chrześcijańskiego, dlatego też jest sakramentem wtajemniczenia. 

Anna Kasperek: Sporo słyszy się na temat przygotowania do bierzmowania. Niektórzy mówią, że po przyjęciu tego sakramentu młodzież odchodzi z Kościoła. Co zrobić, żeby tak nie było? Jak prowadzić takie przygotowanie do bierzmowania, żeby przyniosło dobre owoce? 

Katarzyna Grzegorzewska: Według wytycznych KEP przygotowanie do sakramentu bierzmowania nie może być tylko czysto teoretyczne. W ramach przygotowań nie może zabraknąć wspólnej modlitwy, adoracji, dni skupienia czy rekolekcji. Młody człowiek powinien odnaleźć przestrzeń do rozwijania swojej wiary, relacji z Bogiem. W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania nie polega na zbieraniu podpisów. Młodzi ludzie w pierwszym roku budują wspólnotę między sobą, realizując w praktyce przykazanie miłości bliźniego (przygotowanie stroików świątecznych dla parafian, pomoc przy porządkowaniu darów dla uchodźców z Ukrainy). Oczywiście nie zapominamy o budowaniu relacji z Bogiem. Młodzi uczestniczą w nabożeństwach na terenie parafii (różaniec, Droga Krzyżowa, Nabożeństwa Uwielbienia Najświętszego Sakramentu). Wszystkie te spotkania nie są potwierdzane podpisami. Uczymy młodych życia w prawdzie i budujemy wspólne zaufanie. Uświadamiamy ich, że to, co robią, jest przede wszystkim ważne dla nich samych. 

s. Alicja Świerczek: Przygotowanie do tego sakramentu tak naprawdę zaczyna się już w dzieciństwie, w domu. Pierwszymi osobami, które przygotowują do tego sakramentu, są rodzice. Jak to robią? Przez przykład swojego życia, przez świadectwo wiary – to, czy się modlą, czy chodzą do kościoła. Dzieci zwykle patrzą na swoich rodziców i ich naśladują. To od rodziców też zależy, w jakim klimacie dziecko wzrasta, czy widzi rodziców, którzy idą na Mszę Świętą, czy widzi rodziców, którzy są pozytywnie nastawieni do lekcji religii, do Kościoła, czy też nie, i w takim klimacie dzieci wyrastają. 

Drugi etap ma związek ze środowiskiem, w jakim się żyje, w jakim przebywa dziecko. W starszych klasach szkoły podstawowej na lekcjach religii ta wiedza powinna być uzupełniana. Przy parafiach odbywają się spotkania przygotowujące do bierzmowania. Trzeba zwrócić na nie szczególną uwagę. Program Episkopatu sugeruje nam dwa lata takiego przygotowania. Ważne jest, żeby podczas tych spotkań młodzi poznawali Boga i zapragnęli oddać Mu swoje życie. Dla młodych to jest bardzo trudny czas, gdzie mają dużo pytań, problemów. Jest to czas dojrzewania. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby oni usłyszeli, że są ważni dla Boga, że są cenni w Jego oczach, że Bóg ich kocha, że nie męczy się przebaczeniem, że im ufa, że się z nimi liczy. To są bardzo ważne słowa, które muszą paść w tym czasie, dlatego, że na tym młodzi budują wiarę, swoje dojrzałe życie. 

Trzeba też przypomnieć młodzieży, że oni z Duchem Świętym się już spotkali, to nie jest pierwsze ich spotkanie w czasie bierzmowania. Oni się z Nim spotkali już w czasie Chrztu Świętego, kiedy mama z tatą przynieśli ich do chrztu, aby powierzyć to swoje dziecko Bogu, aby Bóg pomógł im wychować je w wierze chrześcijańskiej. 

Ważne jest, żeby w tym czasie przygotowania do bierzmowania nie zabrakło doświadczenia wiary. Powinna być przestrzeń na dni skupienia, adoracje, aby była przestrzeń, gdzie mogą rozwijać wiarę, która jest relacją. Kiedy mogą z Bogiem porozmawiać, oddać Mu swoje problemy. Jest to bardzo ważne właśnie w tym wieku, aby młodzież nawiązywała kontakt z Bogiem. Może być to dla niektórych taki moment, od którego zaczną swoją drogę z Jezusem. 

W trakcie przygotowania do bierzmowania młodzież powinna też mieć taką przestrzeń, żeby się nauczyć, jak kochać bliźniego. Mam na myśli wolontariat, akcje charytatyw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy