Aktywizujące metody pracy

Metody pracy

Edukacja to złożony proces, którego głównym celem jest przekazanie uczniom określonych wiadomości i umiejętności. Żeby to jednak było możliwe, konieczne jest dobranie metod pracy adekwatnych do wiedzy i możliwości uczestników procesu edukacyjnego. Należy więc proponować takie aktywności, które nie tylko zainteresują uczniów, ale też sprawią, że lekcje będą przebiegały w prawdziwie twórczej i życzliwiej atmosferze. Tylko w takich warunkach nauczyciel ma możliwość aktywizowania młodych ludzi do pracy i nauki oraz zaspokajania ich potrzeby osiągnięcia sukcesu. Rolą nauczyciela jest więc szukanie interesujących, innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie uczniów w świadomy proces dydaktyczny.

Szkoła XXI wieku powinna skupiać się na odchodzeniu od tradycyjnych metod dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki temu możliwe będzie poradzenie sobie z nudą i marazmem. Uczeń nie ma już bowiem być posłusznym uczestnikiem procesu nauczania, biernie słuchającym wykładu prowadzonego przez nauczyciela. Nie musi on już tylko wysłuchiwać definicji i reguł, których nie jest w stanie zrozumieć. Współczesna szkoła koncentruje się na zgoła innych kwestiach. Nauczyciel angażuje młodych ludzi i zachęca ich do tego, aby byli współtwórcami procesu dydaktycznego. Coraz częściej lekcje są pełne twórczości i oparte na kreatywności zarówno pedagogów, jak i dzieci i młodzieży. 

POLECAMY

Korzyści z aktywizacji

Stosowanie aktywnych metod pracy na zajęciach jest bardzo korzystne.

Przyczyniają się one bowiem do: 

  • wykształcenia umiejętności organizowania nie tylko pracy własnej, ale także innych osób,
  • doskonalenia twórczego myślenia, kreatywności oraz umiejętności łączenia ze sobą wiedzy z różnych przedmiotów,
  • doskonalenia zdolności efektywnej współpracy w zespole i komunikacji z członkami grupy,
  • wypracowania sposobów motywowania uczniów do podejmowania działań,
  • zwiększenia skuteczności w zakresie uczenia się oraz nauczania.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że dzięki aktywnym metodom pracy zyskują wszyscy uczestnicy procesu dydaktycznego. Sprawiają one bowiem, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są w trakcie zajęć zaangażowani i kreatywni. Umożliwiają samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwiązywanie problemów dzięki własnej inteligencji i umiejętności dedukcji. Są też katalizatorem, który uruchamia umiejętność rozwiązywania trudności pojawiających się na drodze do osiągnięcia celu. Dzięki nim zyskują nawet rodzice, którzy nie muszą poświęcać czasu na naukę z dziećmi. Wszystko odbywa się w sposób naturalny, a uczniowie są w stanie bardzo dużo wynieść z lekcji. 

Metody aktywizujące przyczyniają się także do wywołania emocjonalnego stosunku do tego, co się robi....

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy