Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem , Otwarty dostęp

1 kwietnia 2021

NR 8 (Marzec 2021)

Aktualność Słowa Bożego w życiu chrześcijanina

0 295

Cel główny

POLECAMY

Uwrażliwienie uczniów na aktualność Słowa Bożego w ich życiu
Cele 
szczegółowe  
 Uczeń:
 • potrafi zdefiniować pojęcie Pisma Świętego i zna najważniejsze fakty dotyczące jego powstania,
 • rozumie, czym jest natchnienie Boże,
 • wie, że Pismo Święte dzieli się na Stary Testament i Nowy Testament,
 • rozumie, że Słowo Boże jest zawsze aktualne i zdolne zmieniać życie ludzkie,
 • wie, że rozważanie Słowa Bożego jest formą modlitwy
Ilość jednostek lekcyjnych  jedna godzina lekcyjna
Metody pracy    
    
    

 
 • prezentacja multimedialna o Piśmie Świętym, 
 • wykład, 
 • pogadanka, 
 • ruletka, rewizja życia, 
 • słuchowisko Człowieku czytaj Pismo Święte – ks. Jakub Bartczak o modlitwie Biblią
Formy pracy
 • zbiorowa, 
 • grupowa,
 • indywidualna

Środki 
dydaktyczne

dziennik lekcyjny, długopis, tablica interaktywna, rzutnik, laptop, głośniki, Pismo Święte, stół, krzesła

Wprowadzenie 

 • Nauczyciel i uczniowie wspólnie odmawiają Ojcze nasz.
 • Katecheta wita się z uczniami.
 • Sprawdzenie listy obecności.
 • Nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym.
 • Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy. 

Rozwinięcie

1.Katecheta przedstawia prezentację multimedialną na temat Pisma Świętego. Rozpoczynamy pogadankę z uczniami połączoną z miniwykładem. 

Co wiemy na temat Pisma Świętego? Kto jest autorem Biblii? Co to jest natchnienie Boże? Na jakie części się dzieli i ile ksiąg ma każda część? Uczniowie udzielają odpowiedzi. Katecheta podkreśla, że Pismo Święte powstawało przez ponad tysiąc lat i tworzyło je wiele pokoleń ludzi. Zamiarem Boga było skierowanie żywego i aktualnego Słowa Bożego do ukochanego przez Niego człowieka znajdującego się w określonych okolicznościach życia. Pismo Święte zawiera słowa miłości, pouczenia, przestrogi, czytając je i rozważając, człowiek ma wrażenie, że nic nie straciło na swojej wartości. W tym tkwi Sekret Pana Boga, że Jego Słowo jest zawsze na czasie. Należy dodać, że księgi Pisma Świętego tworzyli różni autorzy: król, prorok, lekarz, rybak czy celnik. Oczywiście, Naczelnym Redaktorem był Bóg i to On ukazywał i objawiał poszczególnym ludziom, jaki przekaz mają ich księgi zawierać. Każdy z autorów żył w konkretnych czasach, cechowała go określona mentalność społeczna i kulturowa oraz typowe dla siebie przedstawianie Boga. Pismo Święte było pisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Należy podkreślić, że Pismo Święte jest najbardziej rozpowszechnioną Księgą na świecie. Biblia dzieli się na Stary testament mający 46 ksiąg, odnoszących się do dziejów ludzkości od stworzenia świata do Narodzin Mesjasza, oraz na Nowy Testament mający 27 ksiąg, które dotyczą okresu od Narodzin Jezusa do początków powstania Kościoła.

2. Uczniowie dokonują zapisu tematu lekcji i notatki: 

Pismo Święte powstawało przez ponad tysiąc lat i tworzyło je wiele pokoleń ludzi. Zamiarem Boga było skierowanie żywego i aktualnego Słowa Bożego do ukochanego przez Niego człowieka znajdującego się w określonych okolicznościach życia. Pismo Święte zawiera słowa miłości, pouczenia, przestrogi, czytając je i rozważając, człowiek ma wrażenie, że nic nie straciło na swojej wartości. W tym tkwi Sekret Pana Boga, że Jego słowo jest zawsze na czasie.

3. Przypomnienie uczniom: Jak czytać Pismo Święte? (dokonuje się również w prezentacji multimedialnej). Określony fragment w Piśmie Świętym znajdujemy przy pomocy sigli biblijnych, np. J 3, 5–6. 

J – oznacza księgę (tutaj Ewangelię św. Jana). Jeżeli ma się kłopot ze znalezieniem księgi w Piśmie Świętym, to wówczas warto zajrzeć do skrótów ksiąg i odnaleźć ich pełną nazwę.
3 – oznacza rozdział księgi.
5–6 – oznacza wersety. Czytamy od początku wersetu 5 i kończymy na ostatnim wyrazie przy kropce kończącej dany werset. 

4. Nauczyciel zaprasza klasę do zabawy w ruletkę na Wordwall: https://wordwall.net/pl/resource/1730590/religia/s%c5%82owo-bo%c5%bce-dla-ciebie. 
5. Każdy z uczniów...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy