Aktualność Słowa Bożego w życiu chrześcijanina

Zajęcia z pomysłem Otwarty dostęp

Cel główny

POLECAMY

Uwrażliwienie uczniów na aktualność Słowa Bożego w ich życiu
Cele 
szczegółowe  
 Uczeń:
  • potrafi zdefiniować pojęcie Pisma Świętego i zna najważniejsze fakty dotyczące jego powstania,
  • rozumie, czym jest natchnienie Boże,
  • wie, że Pismo Święte dzieli się na Stary Testament i Nowy Testament,
  • rozumie, że Słowo Boże jest zawsze aktualne i zdolne zmieniać życie ludzkie,
  • wie, że rozważanie Słowa Bożego jest formą modlitwy
Ilość jednostek lekcyjnych  jedna godzina lekcyjna
Metody pracy    
    
    

 
  • prezentacja multimedialna o Piśmie Świętym, 
  • wykład, 
  • pogadanka, 
  • ruletka, rewizja życia, 
  • słuchowisko Człowieku czytaj Pismo Święte – ks. Jakub Bartczak o modlitwie...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy