8 kroków do stworzenia dobrego klimatu placówki – działania integrujące uczniów, nauczycieli i rodziców

Rozwój osobisty katechety

Klimat szkoły to określony sposób postrzegania i definiowania przez nauczycieli i uczniów środowiska swojej pracy lub nauki, który ma wpływ na ich zachowanie. Nowy rok sprzyja zmianom. Warto więc dostrzec w szkole przestrzeń do dyskusji, życzliwości i rozwoju. Podpowiadamy, jak budować klimat szkoły, aby stała się „drugim domem”, czyli miejscem nie tylko nauki, lecz także dobrej zabawy i życzliwych relacji.

Klimat szkoły jest rzeczywistością psychologiczną, przejawia się w relacjach między dziećmi a młodzieżą, w stosunkach między nauczycielami a uczniami, w sposobie zaangażowania uczniów w podejmowanie decyzji, w życzliwej współpracy oraz w uczestnictwie rodziców w życiu szkoły[1]. 
 

POLECAMY

Krzysztof Ostaszewski wskazuje cztery obszary klimatu społecznego: 
 • jakość relacji społecznych, 
 • cechy środowiska kształcenia i wychowania, 
 • bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne,
 • charakter środowiska fizycznego.


Klimat szkoły jest więc wypadkową tego, w jaki sposób nauczyciele i uczniowie postrzegają środowisko szkolne i jak ono wpływa na ich zachowanie[2]. 

Budowanie pozytywnego klimatu to niezwykle ważny, ale i trudny proces, w którym chodzi przede wszystkim o:

 • wzmacnianie relacji między nauczycielami a uczniami,
 • wzmacnianie przynależności do szkoły,
 • dbałość o bezpieczeństwo szkoły,
 • dbałość o relacje międzyrówieśnicze,
 • uczestnictwo uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły,
 • motywację do nauki,
 • przejrzyste kryteria oceniania,
 • rozwój zainteresowań,
 • rozwój motywacji prospołecznej,
 • współpracę z rodzicami.

Sposoby na wzmacnianie relacji między nauczycielami a uczniami

Więzi łączące ludzi wymykają się algorytmom, gdyż każdy człowiek i każda grupa charakteryzują się niepowtarzalnym charakterem. Można jednak powiedzieć, że dążenie do zaspokajania potrzeb społecznych jest wpisane w naturę człowieka, a szkoła to idealne miejsce, by wszyscy czuli się tam szczęśliwi. Aby więc zaistniała edukacja, aby uczniowie pięli się wzwyż w swoim rozwoju osobniczym, powinny najpierw zaistnieć silne, trwałe, znaczące relacje – zarówno rówieśnicze, jak i te między dorosłymi a uczniami. Co konkretnie może je wywołać, a potem wzmocnić i utrwalić?

1 Projekt: „Kiedy nauczyciele byli mali…”

Z okazji Dnia Dziecka albo Dnia Edukacji Narodowe...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy