Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

8 czerwca 2022

NR 15 (Maj 2022)

Żywy Jezus jest w Eucharystii

0 122
Cel główny Ukazanie prawdy, że Eucharystia jest szczególnym spotkaniem z Panem Jezusem. Zapoznanie z częściami Mszy św. 
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wie, że Eucharystia jest szczególnym spotkaniem z Panem Jezusem,
 • wie, że sakrament Eucharystii został ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy,
 • rozumie, na czym polega przeistoczenie, 
 • potrafi nazwać najważniejsze części Mszy św.
Metody  pracy
 • pogadanka, 
 • prezentacja filmu o przeistoczeniu i najważniejszych częściach Mszy św., 
 • mini-wykład, 
 • prezentacja multimedialna o najważniejszych częściach Mszy św., 
 • notatka do zeszytu, 
 • malowanie kolorowanki, 
 • rozsypanka wyrazowa, 
 • wypełnianie tekstu z lukami, 
 • śpiewanie pieśni eucharystycznej
Formy pracy
 • zbiorowa,
 • indywidualna
Środki 
dydaktyczne
 • komputer, 
 • ekran lub tablica interaktywna, 
 • tablica, marker, 
 • kartki z kolorowankami, 
 • koperty z rozsypanką wyrazową, 
 • tekst z lukami, 
 • tekst pieśni eucharystycznej wyświetlony na ekranie lub tablicy
Uwagi dodatkowe

Alternatywa: gry interaktywne na Wordwall dotyczące Komunii Św. lub film o Eucharystii 
   
  

POLECAMY

 

Można również – zamiast standardowej – zorganizować lekcję pokazową w świątyni, aby pokazać najistotniejsze miejsca w kościele, przedmioty kultu czy szaty liturgiczne. 


Wprowadzenie 

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie odmawiają modlitwę Ojcze nasz.
 2. Katecheta wita się z uczniami.
 3. Sprawdzenie listy obecności.

Rozwinięcie

Katecheta nawiązuje do ostatniej lekcji. Podkreśla, że Ostatnia Wieczerza, podczas której ustanowiono sakrament Eucharystii, miała miejsce w Wielki Czwartek. 

Nauczyciel zaprasza dzieci do obejrzenia krótkiego filmiku na temat przeistoczenia: Katecheza dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej.

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że przeistoczenie oznacza, że chleb przemienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Krew Jezusa. Jest to najważniejszy moment w każdej Mszy św. Ludzie klękają, aby uszanować i uwielbić fakt zstąpienia samego Boga z Nieba na ołtarz. Oczywiście wizualnie chleb i wino się nie zmieniają, ale zmienia się ich substancja, bo stają się Ciałem i Krwią Jezusa. Jest to dla cz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy