Żywy Jezus jest w Eucharystii

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Ukazanie prawdy, że Eucharystia jest szczególnym spotkaniem z Panem Jezusem. Zapoznanie z częściami Mszy św. 
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
  • wie, że Eucharystia jest szczególnym spotkaniem z Panem Jezusem,
  • wie, że sakrament Eucharystii został ustanowiony podczas Ostatniej Wieczerzy,
  • rozumie, na czym polega przeistoczenie, 
  • potrafi nazwać najważniejsze części Mszy św.
Metody  pracy
  • pogadanka, 
  • pre...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy