Zgrana klasa

Jak wspierać uczniów w budowaniu dobrych relacji?

Zajęcia z pomysłem

O zgranej, zintegrowanej klasie marzą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele na wszystkich etapach edukacji. Ci pierwsi, bo bycie w takiej właśnie klasie daje im poczucie bezpieczeństwa, którego ogromnie potrzebują, bycia w pełni zaakceptowanym i lubianym. Ci drudzy, powiedzmy sobie to wprost, marzą o tym ze względów edukacyjno-wychowawczych. Ale szkolna rzeczywistość, w której codziennie obracają się uczniowie i nauczyciele, nie zawsze spełnia te oczekiwania. Pojawiają się zatem pytania: Co zrobić, by klasa zasługiwała na miano zgranej? Jak zadbać o budowanie dobrych relacji między uczniami i co jest do tego potrzebne?

Sukces wyznacza współpraca

W książkach psychopedagogicznych czytamy, że znaczącym sukcesem działań nauczyciela jest stworzenie z uczniów dobrej grupy. Takiego zespołu klasowego, który stanowi całość, a każdy uczeń czuje się w nim bezpiecznie. Ma w nim swoje ważne miejsce, prawo do swobodnego wyrażania siebie i jest traktowany z szacunkiem. I z tą grupą chce tworzyć różne dzieła, wydarzenia, chce spędzać czas, panujący w niej klimat sprzyja bowiem dobrym wzajemnym relacjom, dając możliwość decydowania o kształcie grupy i zasadach funkcjonowania. 

POLECAMY

To, rzecz jasna, wymaga od nauczyciela podjęcia szeregu konkretnych i przemyślanych zadań. Nie bez znaczenia jest fakt, że do ich wdrożenia potrzebna jest współpraca z pozostałymi nauczycielami pracującymi z tą klasą, gdyż każdy z nich może dołożyć własną, jakże ważną, cegiełkę. Budowanie zgranego zespołu klasowego jest procesem, często żmudnym i długotrwałym, wymagającym wprowadzenia wielu modyfikacji. Aby proces ten zrozumieć, a potem sprawnie realizować zaplanowane działania, warto wziąć pod uwagę kilka faktów z zakresu wiedzy psychopedagogicznej. 

Zgrana klasa działa razem, wspólnie podejmuje decyzje… Uczniowie słuchają się wzajemnie i pomagają sobie. Nie muszą ukrywać swoich poglądów i uczuć… 
W zgranej klasie nie ma kozłów ofiarnych ani gwiazd… 
Zgrana klasa staje w obronie kogoś prześladowanego przez uczniów z innych klas. Pomaga też w sytuacji konfliktu z nauczycielem… 
Nawet w najbardziej zgranej klasie pojawiają się grupki tworzone przez osoby, które lepiej się ze sobą rozumieją albo mają wspólne zainteresowania. 
Ale ważne jest, czy i jak bardzo izolują się, czy panuje między nimi wrogość.

W zgranej klasie łatwiej się pracuje, uczniowie chętniej podejmują trudne zadania… 
Taką klasę łatwiej zachęcić do działań edukacyjnyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy