Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

16 września 2021

NR 11 (Wrzesień 2021)

Wyjątkowy Różaniec Maryi

0 309
Cel główny   Uświadomienie uczniom, że poprzez różaniec szczególnie czczą Matkę Bożą i Jezusa oraz wynagradzają za grzechy całego świata
Cele 
szczegółowe 
Uczeń:
 • wie, że różaniec stanowi szczególną modlitwę do Maryi,
 • wie, że październik jest miesiącem różańca,
 • rozumie, że poprzez modlitwę różańcową okazuje cześć, wdzięczność i szacunek wobec Jezusa i Matki Najświętszej,
 • wie, że różaniec składa się z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej, a w każdej części jest po pięć tajemnic, 
 • wyjaśnia, jak odmawiać różaniec,
 • uzasadnia wartość udziału w nabożeństwach różańcowych,
 • wie, że poprzez różaniec może wynagradzać za grzechy całego świata
Metody pracy 
 • pogadanka, prezentacja multimedialna dotycząca różańca, film dla dzieci Objawienia maryjne. Fatima, wklejanie instrukcji odmawiania różańca do zeszytu, wspólna modlitwa różańcowa, praca domowa
Formy pracy
 • zbiorowa i indywidualna
Środki 
dydaktyczne 
 • różańce w postaci standardowej, tablica, marker, zeszyt ucznia, długopis, kreda, laptop, rzutnik, ekran, głośniki, kartki z instrukcją odmawiania różańca, kalendarze różańcowe, film
Alternatywa
 • tworzenie książeczek różańcowych w grupach bądź spacerek różańcowy po sali ukazujący wydarzenia z życia Jezusa zawarte w tajemnicach różańcowych albo wklejenie do zeszytów wszystkich tajemnic różańcowych z podziałem na części lub wykonywanie na lekcji klasowego różańca z piłeczek pingpongowych

Wprowadzenie 
1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie czynią znak krzyża Świętego i odmawiają modlitwę Zdrowaś Maryjo.
2. Katecheta wita się z uczniami.
3. Sprawdzenie listy obecności.

POLECAMY

Rozwinięcie
1. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: „Jaki miesiąc się zbliża?”. Zastanawia się, czy uczniowie wiedzą, jakie w tym czasie odbywa się nabożeństwo w Kościele. 
2. Omówienie różańca świętego. Różaniec to szczególna modlitwa do Maryi. Okazujemy Matce Bożej swoją miłość, szacunek i cześć. Każde wypowiedziane Zdrowaś Maryjo, to piękna róża duchowa złożona przez nas w ręce Maryi. Miesiąc październik jest wyjątkowym czasem na okazanie naszej miłości Maryi przez odmawianie różańca. 
3. Pokazanie różańca w formie standardowej i pod innymi postaciami: koronki, bransolety, pierścionka i tabliczki różańcowej.
4.  Zapis tematu na tablicy, uczniowie zapisują temat w zeszytach.
5. Następuje prezentacja multimedialna części i tajemnic różańcowych. Katecheta podkreśla, że są 4 części różańca, a w każdej z nich znajduje się 5 tajemnic. Nauczyciel podkreśla, że podczas modlitwy różańcowej łączymy się nie tylko z Maryją, ale również z Jezusem. Możemy też bliżej poznawać i rozważać różne wydarzenia z ich życia i modlić się do Maryi w różnych chwilach naszego życia, kiedy jesteśmy weseli lub jest nam smutno. Przez różaniec Maryja uczy nas, jak żyć. Ona nas prowadzi do Jezusa.
6. Katecheta podaje instrukcję odmawiania różańca z praktycznym użyciem różańca: napierw się żegnamy, potem całujemy krzyżyk, następnie mówimy Wierzę w Boga. Potem kolejno Ojcze Nasz i trzy razy Zdrowaś Mario. Następnie zaczynamy odmawianie kolejnych tajemnic danych części. Różaniec składa się z czterech części: radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej, a każda tajemnica obejmuje jedno Ojcze nasz (nauczyciel podpowiada dzieciom, by policzyły koraliki), 10 razy Zdrowaś Maryjo i jeden raz Chwała Ojcu oraz O mój Jezu…. Różaniec ofiarowujemy w wybranych intencjach, nie zapominajmy o Ojcu Świętym, odmawiając Pod Twoją obronę. 
7. Uczniowie wklejają do zeszytu rozdane przez nauczyciela kartki odnoszące się do zasad modlitwy różańcowej (Załącznik nr 1).
8. Katecheta zaprasza dzieci do obejrzenia filmiku dotyczącego objawień...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy