Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

31 marca 2021

NR 8 (Marzec 2021)

Wielki Post – moja szansa na spotkanie Jezusa

0 329

Cel ogólny

POLECAMY

Ukazanie sensu Wielkiego Postu
Cele 
szczegółowe 

Uczeń:

 • wyjaśnia, dlaczego Jezus umarł na krzyżu,
 • wie, że dobre przeżycie Wielkiego Postu polega na odpowiedzeniu Jezusowi na Jego miłość

Metody pracy

 • metoda eksponująca – film, metoda praktyczna – symulacja

Forma pracy

 • indywidualna jednorodna
Środki dydaktyczne 

 

Wstęp

 • Modlitwa.
 • Sprawdzenie obecności.
 • Krótkie przypomnienie poprzedniej lekcji.
 • Podanie uczniom celu lekcji – dowiesz się, po co dany nam jest czas Wielkiego Postu.

Główna część lekcji

1. Wprowadzając w klimat Wielkiego Postu, odtwarzamy uczniom filmik z YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7RqCkwBDyWE.
Rozdajemy uczniom kartki samoprzylepne i prosimy, aby uczniowie na nich napisali, za kogo umarł Jezus. Kartki przyklejają do tablicy, nauczyciel je odczytuje.
Celem ćwiczenia jest uświadomienie uczniom, że Jezus umarł konkretnie za każdego z nich. Jeśli uczniowie będą na kartkach pisać odpowiedzi ogólne, np. umarł za ludzi, za nas, nauczyciel podkreśla, że „Jezus umarł za mnie i za Ciebie”. 

Dlaczego? Przytaczamy słowa z Ewangelii św. Jana:

 • Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne ( J 3, 16)
 • Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13)

Nauczyciel wyjaśnia tekst biblijny.

Jezus umarł za każdego z nas, bo nas ukochał ponad wszystko. Każdy, kto uwierzy i przyjmie Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, będzie żyć wiecznie w niebie. Zanim Jezus dokonał dzieła zbawienia na krzyżu, każdy z nas zasługiwał na wieczne potępienie. To On wziął na siebie ciężar naszych grzechów i nas odkupił, naprawił to, co pierwsi ludzi zniszczyli przez swoje nieposłuszeństwo i brak pokory. On był posłuszny i oddany do końca Bogu Ojcu w dziele odkupienia czło­-
wieka.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich – Jezus pokazał, że ty i ja jesteśmy dla Niego największym skarbem, ukochanym dzieckiem, uważa nas za swoich przyjaciół.

2. Kościół daje nam po raz kolejny czas Wielkiego Postu, aby tę prawdę odkryć. 

Jak można odpowiedzieć na tak wielką miłość? Prawdopodobnie uczniowie będą odpowiadać, że modlitwą, przyjmowaniem sakramentów itd.

Podkreślamy, że te wszystkie rzeczy są ważne, jeśli u podstawy tego będzie MIŁOŚĆ, czyli odpowiemy Jezusowi na Jego miłość naszą miłością.

Wtedy będę traktować modlitwę, Mszę świętą, sakramenty, uczestnict...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy