Święty Józef – opiekun Pana Jezusa i każdego z nas

Zajęcia z pomysłem
Cele główne
 • ukazanie uczniom postaci Świętego Józefa jako opiekuna Pana Jezusa,
 • przedstawienie uczniom podstawowych faktów z życia świętego Józefa, 
 • przedstawienie św. Józefa jako tego, który się troszczy o każdego z nas
Cele szczegółowe

Uczeń:

POLECAMY

 • dostrzega opiekę świętego Józefa nad Panem Jezusem i Maryją,
 • rozumie, co oznacza, że święty Józef był opiekun Pana Jezusa,
 • utrwala fragmenty z Pisma Świętego dotyczące Świętego Józefa.

Umiejętności:

 • potrafi uzasadnić, dlaczego nazywamy świętego Józefa opiekunem Pana Jezusa,
 • potrafi powiedzieć, kto jest Ojcem Pana Jezusa,
 • umie swoimi słowami opowiedzieć historię Świętego Józefa,
 • umie wyrazić wdzięczność świętemu Józefowi za opiekę nad Panem Jezusem i nad każdym człowiekiem

Metody i formy pracy

pogadanka, puzzle, drama, inscenizacja  

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze

świeca, laptop, narzędzia, lalka, tablica multimedialna, karty pracy

 

Wprowadzenie

Nauczyciel zaprasza dzieci do klasy, wita się i przypomina zasady panujące na lekcji (jeste...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy