Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

16 lipca 2020

NR 4 (Lipiec 2020)

Św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży

0 1802
Cel główny Poznanie życia i postawy św. Stanisława Kostki
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wymienia imiona wybranych polskich świętych,
 • wymienia najważniejsze fakty z życiorysu  św. Stanisława Kostki,
 • opisuje najważniejsze fakty z życia św. Stanisława Kostki,
 • definiuje pojęcie patron,
 • podaje, że św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży,
 • wskazuje, kiedy w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki,
 • ocenia, co nam pomaga w drodze do świętości
Metody i formy pracy
 • praca w parach,
 • pogadanka,
 • projekcja prezentacji i filmu,
 • kody QR,
 • Quiz Quizizz
Środki dydaktyczne
 • karty pracy,
 • KKK w wersji papierowej lub online,
 • tablica multimedialna


Wstęp

Nauczyciel rozpoczyna lekcję modlitwą. Przypomina wiadomości omawiane na poprzedniej katechezie. Podaje cel oraz temat lekcji, które uczniowie zapisują w zeszycie. Katecheta prosi uczniów, aby postarali się wymienić imiona polskich świętych. Po ich wypowiedziach nauczyciel wyświetla krótką prezentację ze zdjęciami wybranych świętych związanych z Polską. Tłumaczy, że w Kościele katolickim święci i błogosławieni opiekują się z nieba świątyniami, osobami, zawodami. Takich opiekunów nazywamy patronami. Każdy z nas, otrzymując imię na chrzcie świętym, zyskał w niebie patrona o tym samym imieniu. Podczas sakramentu bierzmowania każdy sam wybiera patrona, który przed obliczem Pana Boga i wobec wszystkich aniołów i świętych wyprasza łaski. Podczas wyświetlania prezentacji katecheta tłumaczy, czyimi patronami są poszczególni święci. Ważne, aby ostatnie zdjęcie przedstawiało św. Stanisława Kostkę. Uczniowie zapisują w zeszycie, że wspominanie patrona dzieci i młodzieży przypada 18 września. Nauczyciel może przygotować prezentację, używając programu PowerPoint lub korzystając ze strony www.prezi.com.

POLECAMY

Główna część lekcji

Katecheta informuje uczniów, że ich zadaniem będzie praca w parach. Ważne, aby na wcześniejszej lekcji poprosić uczniów o przyniesienie telefonów i ściągnięcie aplikacji do odczytywania kodów QR, np. QR skaner, QR Reader, QR Scanner. Aplikacje do odczytywania kodów QR są bezpłatne, dostępne w sklepie z aplikacjami. Kod QR to kwadratowy odpowiednik kodu kreskowego, jednak posiada o wiele więcej zastosowań.

Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi kartkę z kodami QR, pod którymi będą się kryć wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki.

Przygotowując kody QR, możemy posłużyć się stroną: https://www.qr-online.pl/
 

 


Przykładowe teksty

Tekst nr 1 
Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie na Mazowszu w 1550 roku. Dokładny dzień urodzenia św. Stanisława nie jest znany. Miał on trzech braci i dwie siostry. Rodzice starali się wychować swoje dzieci w duchu pobożności, uczciwości i skromności. 

Tekst nr 2 
Do 14. roku życia św. Stanisław pobierał edukację w domu rodzinnym. Następnie wraz z bratem Pawłem został wysłany do szkoły do Wiednia. Początkowo nauka szła mu trudno, ale pod koniec trzeciego roku należał już do najlepszych uczniów.

Tekst nr 3 
Św. Stanisław podczas pobytu w Wiedniu swój czas najchętniej poświęcał nauce oraz modlitwie. Ten styl życia nie podobał się bratu oraz kolegom. Zdarzało się, że Stanisław był wyśmiewany oraz bity w celu skierowania go na drogę „normalnego” postępowania.

Tekst nr 4 
Nauka, praktyki pokutne oraz złe traktowanie ze strony kolegów tak osłabiły organizm Stanisława, że w grudniu 1556 roku chłopiec bardzo zachorował. Kiedy był bliski śmierci, bardzo pragnął Komunii Świętej, jednak nie mógł jej przyjąć, ponieważ właściciel domu nie chciał pozwolić na wizytę księdza. Wiatyk przyniosła mu św. Barbara, patronka dobrej śmierci. Podczas choroby Świętemu objawiła się Matka Boża, od której doznał cudownego uleczenia.

Tekst nr 5 
Po cudownym uleczeniu Stanisław postanowił wstąpić do zakonu jezuitów. Jego ojciec był przeciwny tej decyzji. Stanisław, aby osiągnąć cel, postanowił uciec w przebraniu żebraka. W Augsburgu Stanisław nie zastał prowincj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy