Św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży

Zajęcia z pomysłem
...
Cel główny Poznanie życia i postawy św. Stanisława Kostki
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wymienia imiona wybranych polskich świętych,
 • wymienia najważniejsze fakty z życiorysu  św. Stanisława Kostki,
 • opisuje najważniejsze fakty z życia św. Stanisława Kostki,
 • definiuje pojęcie patron,
 • podaje, że św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży,
 • wskazuje, kiedy w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki,
 • ocenia, co nam pomaga w drodze do świętości
Metody i formy pracy
 • praca w parach,
 • pogadanka,
 • projekcja prezentacji i filmu,
 • kody QR,
 • Quiz Quizizz
Środki dydaktyczne
 • karty pracy,
 • KKK w wersji papierowej lub online,
 • tablica multimedialna

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy