Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

26 stycznia 2021

NR 7 (Styczeń 2021)

Św. Piotr – pierwszy papież

0 690
Cel ogólny Poznanie postaci św. Piotra Apostoła
Cele 
szczegółowe 

Uczeń:

POLECAMY

 • potrafi opowiedzieć najważniejsze wydarzenia z życia św. Piotra,
 • wie, czego może nauczyć się od ­pierwszego papieża
Metody pracy 
Formy pracy indywidualna jednorodna
Środki dydaktyczne
 • wydrukowane litery tworzące słowo św. Piotr (załącznik nr 1),
 • zadanie dla uczniów (załącznik nr 2)

 

Wstęp

 1. Modlitwa.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Krótkie przypomnienie poprzedniej lekcji.

Aby dowiedzieć się, o kim będzie dzisiejszy temat, dajemy uczniom zagadkę (wcześniej drukujemy litery tworzące imię św. Piotr – załącznik nr 1). Każda litera jest na osobnej kartce papieru. Odpowiednio do liczby liter nauczyciel prosi ochotników z klasy, rozdaje im kartki. Uczniowie trzymają je za plecami, a zadaniem reszty klasy jest zgadywanie liter, jakie występują w słowie. Gdy podana litera jest prawidłowa, uczeń pokazuje ją klasie. Tak bawimy się, aż klasa odgadnie, o kim będzie lekcja.

Podanie uczniom celu lekcji: dowiesz się, kim był św. Piotr i poznasz najważniejsze wydarzenia z jego życia oraz jak możesz brać z niego przykład.

Główna część lekcji

1. Odtwarzamy uczniom filmik o św. Piotrze (https://www.youtube.com/watch?v=88YDmencgoo). Dopowiadamy, że początkowo Piotr miał na imię Szymon i Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr. Zawsze w Piśmie Świętym, gdy ktoś dostawał specjalne zadanie od Boga lub następowała jakaś przemiana w nim, Bóg zmieniał tej osobie imię – tak też dzieje się w przypadku Szymona.

Sprawdzamy, na ile uczniowie zapamiętali treść przedstawioną na filmiku, pytając:

 • kim z zawodu był św. Piotr? (rybakiem),
 • do czego wezwał Pan Jezus Szymona Piotra? (aby zostawił wszystko i poszedł za nim, a stanie się rybakiem ludzi),
 • co znaczy imię Piotr, które Bóg nadał Szymonowi? (Skała)
 • jak zachował się Szymon Piotr, gdy Jezus został aresztowany? (zaparł się Jezusa, jednak potem żałował tego). Dopowiadamy, że zaparł się trzy razy, co wcześniej przepowiedział mu Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy: „Zaprawdę, powiadam ci:

Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz” (Mt 26, 34). Piotr jest podobny do nas, też często upadamy i grzeszymy, ale najważniejsze, abyśmy potrafili przyjść do Pana i „gorzko zapłakać”, żałować i prosić o przebaczenie, 

 • jak umarł Szymon Piotr? (śmiercią męczeńską – za wiarę w Jezusa, ukrzyżowany głową w dół),
 • jaką f...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy