Słuchać Boga jak Samuel

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Przybliżenie uczniom sylwetki Samuela
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • zna historię powołania Samuela przez Boga,
 • potrafi podać najważniejsze sposoby odpowiedzi na Boże wezwanie, 
 • wie, że podczas modlitwy nawiązuje kontakt z Bogiem i powinien się wsłuchiwać w głos Boga, 
 • umie wskazać na ludzi powołanych specjalnie przez Boga: ksiądz, zakonnik, siostra zakonna
Ilość jednostek lekcyjnych
 • jedna godzina lekcyjna
Metody pracy
 • rebus i wklejanie kart pracy do zeszytu, 
 • zabawa „Kto to?”, 
 • pogadanka, 
 • filmik o Samuelu, 
 • pytania i odpowiedzi, 
 • wykreślanka
Forma pracy
 • zbiorowa, w parach i indywidualna
Środki dydaktyczne
 • kartki z rebusem, 
 • klej, nożyczki, długopis,
 • tablica, magnesy, 
 • szalik, 
 • laptop, głośniki, ekran/tablica interaktywna, 
 • prezenta...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy