Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

6 lipca 2021

NR 10 (Lipiec 2021)

Słuchać Boga jak Samuel

0 465
Cel główny Przybliżenie uczniom sylwetki Samuela
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • zna historię powołania Samuela przez Boga,
 • potrafi podać najważniejsze sposoby odpowiedzi na Boże wezwanie, 
 • wie, że podczas modlitwy nawiązuje kontakt z Bogiem i powinien się wsłuchiwać w głos Boga, 
 • umie wskazać na ludzi powołanych specjalnie przez Boga: ksiądz, zakonnik, siostra zakonna
Ilość jednostek lekcyjnych
 • jedna godzina lekcyjna
Metody pracy
 • rebus i wklejanie kart pracy do zeszytu, 
 • zabawa „Kto to?”, 
 • pogadanka, 
 • filmik o Samuelu, 
 • pytania i odpowiedzi, 
 • wykreślanka
Forma pracy
 • zbiorowa, w parach i indywidualna
Środki dydaktyczne
 • kartki z rebusem, 
 • klej, nożyczki, długopis,
 • tablica, magnesy, 
 • szalik, 
 • laptop, głośniki, ekran/tablica interaktywna, 
 • prezentacja multimedialna o osobach poświęconych Bogu
Uwagi dodatkowe Historię Samuela można również przedstawić za pomocą scenki biblijnej (po wcześniejszym przygotowaniu uczestników) lub w postaci słuchowiska

Wprowadzenie 

 • Katecheta wita się z uczniami. 
 • Nauczyciel i uczniowie wspólnie czynią znak krzyża i odmawiają modlitwę „Ojcze nasz”. 
 • Sprawdzenie listy obecności. 

Rozwinięcie 

 1. Katecheta proponuje, aby dzieci odgadły imię bohatera biblijnego z dzisiejszej lekcji. W tym celu rozdaje dzieciom kartki z rebusami. Uczniowie pracują w parach i rozwiązują rebusy z hasłem SAMUEL (Załącznik 1). Nauczyciel i uczniowie dokonują zapisu tematu adekwatnie na tablicy i w zeszytach. Wklejenie karty pracy do zeszytu.
   
 2. Następnie nauczyciel zachęca katechizowanych do zabawy w zgadywanie: „Kto to?”. W tym celu uczniowie stoją w kółku, katecheta wybiera chętną osobę, zawiązuje jej oczy, można też zmienić kierunek ustawienia ucznia. Później katecheta wskazuje w ciszy na chętnego ucznia podnoszącego rękę, aby wypowiedział imię ucznia z zawiązanymi oczami. Wspomniany uczeń ma odgadnąć, kto wypowiedział jego imię. Zabawa uczy dzieci czujności i spostrzegawczości, a także jest wprowadzeniem do historii Samuela. Następuje krótka pogadanka w zakresie doświadczeń i emocji uczniów: czy mieliście jakieś problemy z odgadnięciem, kto wypowiedział wasze imię? Co sprawiało wam największą trudność? Jakie emocje wam towarzyszyły? Nauczyciel podsumowuje, że w ciemnościach, nie widząc nikogo, trudno jest odgadnąć, kto jest nawet niedaleko nas i nas woła. 
   
 3. Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia filmiku: „Samuel – Młody Prorok” https://www.youtube.com/watch?v=RuOS2FU5jBQ (czas do 18 min 30). 
  Pytania i odpowiedzi: Co zapamiętaliście na temat Samuela? Dlaczego mama oddała Samuela na służbę Bogu? Jak Bóg rozpoczął kontakt z Samue­lem? Co zrobił Samuel? Czy Samuelowi było łatwo Hellemu przekazać wiadomość od Boga? Dlaczego Bóg wybrał Samuela na swojego proroka?
   
 4. Objaśnienie znaczenia historii Samuela: Mama Samue­­la bardzo pragnęła mieć dziecko i dlatego usilnie modliła się do Boga o dar posiadania dziecka. Złożyła w tym celu szczególną przysięgę: jeżeli Bóg obdarzy ją potomstwem, swoje dziecko, gdy podrośnie, odda na służbę Bogu. Rzeczywiście Anna, mama Samuela, oddała swojego syna na służbę Bogu do kapłana Helego. Samuel przyuczał się, aby w przyszłości zostać kapłanem. Pewnego dnia usłyszał wołanie, ktoś wzywał go po imieniu. Myślał, że to kapłan Heli, jednak kapłan temu zaprzeczał. Jednakże Heli poznał, że Samuela wzywa Pan i był tym faktem mocno zdziwiony, ponieważ Samuel był dzieckiem. Heli przykazał Samuelowi, że jeśli znów usłyszy głos, to żeby odpowiedział: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. Kiedy Pan ponownie odezwał się do Samuela, ten odpowiedział w taki sposób, w jaki nakazał mu Heli. Bóg objawił Samuelowi karę, jaka ma spotkać synów Helego i również kapłana Hellego, ponieważ Bóg nie mógł dłużej patrzeć, jak jest obrażany w swojej świątyni. Samuel nie chciał wyjawić Helemu tego, co ma spotkać jego i jego synów. Jednak Heli nalegał i pogodził się ze sprawiedliwą wolą Pana. Później Samuel jako prorok i sędzia zawsze mówił prawdę i to, co objawiał mu Bóg, chociaż nie zawsze to było łatwe i proste. Samuel namaszczał wybranych młodzieńców przez Boga na królów Izraela. Samuel pozostał sługą Pana do końca swych dni. 
   
 5. Katecheta rozdaje dzieciom kartki z wykreślaną. Dzięki skreślaniu co drugiej litery uczniowie odczytują, jakie słowa skierował Samuel do Boga w odpowiedzi na Jego wołanie: „Oto jestem Panie, bo mnie wezwałeś” (Załącznik 2). Wklejenie karty pracy do zeszytu.
   
 6. Nauczyciel pyta dzieci, gdzie mogą spotkać Boga i z Nim porozmawiać. Ucznio...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy