Serce Biblii – Ewangelia

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Zapoznanie z genezą i autorami Ewangelii
Cele szczegółowe Uczeń:
 • podaje definicję słowa „Ewangelia”,
 • opisuje etapy powstawania Ewangelii,
 • wymienia imiona autorów wszystkich Ewangelii,
 • potrafi wyszukać w Piśmie Świętym księgi Ewangelii,
 • kształtuje postawy szacunku wobec Pisma Świętego
Metody
 • rozmowa kierowana,
 • praca w parach,
 • praca indywidualna,
 • prezentacja multimedialna,
 • film,
 • praca z tekstem,
Środki dydaktyczne
 • karty pracy,
 • KKK w wersji papierowej lub online,
 • tablica multimedialna


Wstęp

Nauczyciel rozpoczyna katechezę modlitwą do Ducha Świętego. Powtarza wiadomości z poprzedniej katechezy. Podaje cel główny lekcji. Zapisuje go na tablicy, a uczniowie zapisują go w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy