Razem z Maryją czekam na Jezusa

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Przekazanie prawdy, że razem z Maryją oczekujemy na przyjście Pana Jezusa
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wie, że Adwent to jeden z okresów roku liturgicznego,
 • zna symbolikę Adwentu,
 • wyjaśnia, co to są roraty, 
 • wie, że Adwent to czas nawrócenia i wezwanie do czynienia dobrych uczynków,
 • rozumie, że razem z Maryją czeka na przyjście Jezusa
Liczba jednostek 
lekcyjnych
 jedna godzina lekcyjna
Forma pracy
 • zbiorowa
 • indywidualna
Metody pracy
 • pytania i odpowiedzi, pogadanka, prezentacja multimedialna o symbolach...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy