Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

22 listopada 2021

NR 12 (Listopad 2021)

Razem z Maryją czekam na Jezusa

0 434
Cel główny Przekazanie prawdy, że razem z Maryją oczekujemy na przyjście Pana Jezusa
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wie, że Adwent to jeden z okresów roku liturgicznego,
 • zna symbolikę Adwentu,
 • wyjaśnia, co to są roraty, 
 • wie, że Adwent to czas nawrócenia i wezwanie do czynienia dobrych uczynków,
 • rozumie, że razem z Maryją czeka na przyjście Jezusa
Liczba jednostek 
lekcyjnych
 jedna godzina lekcyjna
Forma pracy
 • zbiorowa
 • indywidualna
Metody pracy
 • pytania i odpowiedzi, pogadanka, prezentacja multimedialna o symbolach adwentowych, miniwykład, wypełnienie karty pracy: wykreślanka, zgadywanka, skojarzenia, modlitwa przy figurze Matki Bożej i pustym żłobku, śpiew piosenki Ona powiedział tak Arki Noego
Środki 
dydaktyczne
 • dziennik elektroniczny, tablica, marker, zeszyt ucznia, długopis, laptop, ekran, rzutnik, karta pracy, figura Matki Bożej i pusty żłobek, piosenka Ona powiedziała tak – Arki Noego


Wprowadzenie 

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie odmawiają „Zdrowaś Maryjo”.
 2. Katecheta wita się z uczniami.
 3. Sprawdzenie listy obecności.
 4. Nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym.

Rozwinięcie

 1. Nauczyciel nawiązuje do poprzedniej katechezy: Co to jest Adwent? Ile czasu trwa? Podsumowuje odpowiedzi dzieci i przypomina, że Adwent jest oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa. Czas Adwentu jest jednym z okresów roku liturgicznego i przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia. Kiedy Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że będzie Matką Jezusa, Ona wyraziła na to zgodę i stał się cud narodzin Boga. Jezus jest Zbawicielem i Królem naszych serc. Powinniśmy się starannie przygotować na Jego przyjście. W tym oczekiwaniu pomaga nam Maryja, która najlepiej przygotowała się na przyjęcie Syna Bożego. Pan Bóg wybrał ją na Matkę swojego Syna, bo bardzo kochała Boga i nie popełniła żadnego grzechu. Mówimy, że jest Maryją Niepokalaną. Jest wzorem miłości i dobroci. W czasie Adwentu w kościele codziennie, z reguły rano, odprawiane są roraty. 
   
 2. Katecheta uświadamia uczniów, że roraty to specjalna Msza Święta ku czci Matki Bożej. Rozpoczyna się w ciemnościach, wcześnie rano lub wieczorem. Ciemność przypomina nam, że oczekujemy na szczególne światło, którym jest Pan Jezus. On jest naszym Zbawicielem i niszczy ciemności grzechu światem swojego życia i przyjścia na świat. Zapalona udekorowana świeca, nazywana roratką, rozświetla ciemności. Świeca jest symbolem Maryi oczekującej Jezusa. Do kościoła ludzie przychodzą się modlić i razem z Maryją oczekiwać na Pana Jezusa. Dzieci przynoszą ze sobą lampiony. Ich światło przypomina, że mamy oświecać naszą drogę poprzez dobre uczynki. Zawsze mamy się starać pięknie postępować. Nasze dobre uczynki są jak światełka mówiące o Bożej miłości. W czasie Adwentu podejmujemy także postanowienia adwentowe, które sprawiają tym samym radość Maryi i przychodzącemu Jezusowi. Przypomnijcie sobie, jakie macie postanowienie i czy je wypełniacie. 
   
 3. Zapis tematu na tablicy i do zeszytu ucznia: Razem z Maryją czekam na Jezusa.
   
 4. Katecheta za pomocą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy