Przeszkody do zawarcia małżeństwa kościelnego

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Uczniowie poznają przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa kościelnego i cywilnego
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • potrafi wymienić przeszkody małżeństwa prawa kanonicznego,
 • potrafi zinterpretować fragment Ewangelii Mateusza traktujący wstępnie o przeszkodach małżeńskich (Mt 19, 10–12), 
 • potrafi określić, które przeszkody prawa kościelnego wymienione są w też prawie cywilnym,
 • rozumie, dlaczego niektóre osoby nie mogą zawierać małżeństwa kościelnego, 
 • rozumie, co to jest klauzula wyrokowa i wie, kiedy jest ona nadawana,
 • poznaje formę tzw. procesu skróconego zaproponowanego przez papieża Franciszka
Metody pracy
 • lekcja odwrócona, 
 • miniwykład – pogadanka, 
 • rozmowa kierowana, 
 • analiza case study – analiza przypadku, 
 • burza mózgów
Forma pracy
 • grupowa (praca w parach) oraz indywidualna
Środki dydaktyczne


Założenia wstępne
Konspekt jest przygotowany na minimum 3 lub 4 jednostki lekcyjne. Przed jego realizacją można przemyśleć „po swojemu” sposób rozłożenia materiału teoretycznego i praktycznego na poszczególne jednostki lekcyjne. Zaprezentowane metody oraz charakter konspektu są realizacją innowacji pedagogicznej zatwierdzonej na rok szkolny 2020–2021 w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. 

PRZEBIEG LEKCJI

Część wstępna (lub pierwsza jednostka lekcyjna) 

Zaproponowany temat lekcji jest konsekwencją treści wcześniejszej katechezy: Małżeństwo cywilne czy kościelne? Co je różni?, której konspekt został już opublikowany w poprzednim numerze. Na początku lekcji po powitaniu uczniów i modlitwie należy powrócić do przypomnienia przymiotów małżeństwa sakramentalnego. Pomocą niech będzie tekst Ewangelii Mateusza, który był podstawowym tekstem minionej katechezy: 

Katecheta rozdaje uczniom karty z fragmentem (Mt 19, 3–12) i prosi o jego przeczytanie:

Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy