Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

14 września 2020

NR 5 (Wrzesień 2020)

Przepis na miłość

0 923
Cele 

Uczeń:

POLECAMY

 • przedstawia psychologiczny model miłości Roberta Sternberga,
 • wskazuje, jakie są trzy składniki miłości w psychologicznym modelu miłości,
 • wskazuje, że związek miłosny zmienia się i ma swoje fazy rozwoju,
 • wyjaśnia, że miłość nie jest jedynie uczuciem,
 • wymienia działania, wynikające z etyki katolickiej i duchowości małżeńskiej, które wpływają pozytywnie na relacje w związku,
 • wymienia i charakteryzuje trzy składniki miłości: intymność, namiętność, zaangażowanie,
 • wymienia fazy rozwoju związku miłosnego,
 • wskazuje działania, które wspierają wysoki poziom intymności, namiętności i zaangażowania w związku,
 • uzasadnia twierdzenie, że miłość to nie tylko uczucie

Uczeń kształtuje w sobie postawę:

 • gotowości do podejmowania wysiłku w tworzenie związku,
 • gotowości budowania związku zgodnie z zasadami etyki katolickiej
Formy pracy
 • praca w grupach
Metody pracy
 • pokaz prezentacji multimedialnej,
 • miniwykład, 
 • tworzenie plakatu
Środki dydakyczne
 • prezentacja Genial.ly (https://view.genial.ly/5ee2794d7da86f0d8c9122b5/),
 • kartki z informacjami o składnikach miłości do pracy w grupach i do naklejenia na arkuszach papieru (załącznik 1),
 • kartki zawierające najważniejsze informacje o modelu R. Sternberga (załącznik 2),
 • karteczki samoprzylepne,
 • duży arkusz papieru (efekty pracy można również umieścić na tablicy magnetycznej), 
 • platforma internetowa Mentimeter.comw

Przebieg zajęć

Nauczyciel wyświetla prezentacje (https://view.genial.ly/5ee2794d7da86f0d8c9122b5/) z tematem lekcji: Przepis na miłość (slajd 1). 

Następnie przechodzi do drugiego slajdu z pytaniem: "Czy można pokazać miłość za pomocą wykresu?" i prosi uczniów o wyrażenie opinii na ten temat.Można to zrobić w tradycyjny sposób, ale szczególnie w nauczaniu zdalnym można wykorzystać narzędzie Mentimeter i opcję „Open Ended” (przykład takiego narzędzia: https://www.mentimeter.com/s/d667b4aed0de0ba955037f7b5cca538e/975dfba33cbb).

Ryc. 2. Odpowiedzi udzielane za pomocą platformy mentimeter.com 

Po uzyskaniu kilku odpowiedzi zapowiada, że chociaż miłość kojarzy się nam z czymś nieuchwytnym, tajemniczym, to jest jednocześnie zjawiskiem psychologicznym. Miłość jako przedmiot badań psychologów może być w pewien sposób zdefiniowana i ukazywana jako zmieniający się proces. Nauczyciel zachęca do zapoznania się z koncepcją psychologicznego modelu miłości amerykańskiego psychologa Roberta Sternberga.

Następuje prezentacja kolejnych składników miłości. Nauczyciel wyświetla następny slajd prezentacji i prosi jednego z uczniów o przeczytanie zawartych na nim treści. Prowadzący omawia składniki miłości z koncepcji Sternberga, zwracając uwagę, że namiętność można powiązać ze sferą emocjonalną i cielesną, intymność z uczuciami, a zaangażowanie z wolą. 

Ryc. 3. Prezentacja teorii R. Sternberga

Pewną trudność może sprawić uczniom odróżnienie namiętności od intymności, warto poświęcić czas na prawidłowe rozróżnienie tych pojęć – będzie to przydatne do prawidłowego wykonania pracy w grupach.

Następnie nauczyciel omawia fazy rozwoju związku (zakochanie się, romantyczne początki, związek kompletny, związek przyjacielski, związek pusty, rozpad związku), prezentując wykres i zwracając uwagę na zmienność poszczególnych składników i ich wpływ na relacje.

Fazy rozowju związku

 

Ryc. 5. Składniki miłości wg psychologicznej koncepcji miłości R. Sternberga 

Aktywizacja

Uczniowie zostają podzieleni na czteroosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje do opracowania jeden ze składników w psychologicznym modelu wartości (załącznik 1). 

Zadaniem uczniów jest wypisanie (po jednym na karteczce) takich działań osób w związku, które pomagają w utrzymaniu na wysokim poziomie odpowiednio: namiętności, intymności i zaangażowania. W opcji nauczania zdalnego można posłużyć się formularzami Google, przesyłając danej grupie link do odpowiedniego dokumentu.

Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (10–15 minut) uczniowie przyklejają na wspólnym arkuszu definicję (którą otrzymali do pracy w grupie) omawianego przez siebie składnika miłości, a wokół niego sposoby na dbanie o tę sferę. Każda z grup prezentuje efekty pracy. Osoby z innych zespołów mogą dopowiedzieć swoje pomysły. Podsumowując pracę uczniów, nauczyciel mówi o działaniach osób w związku, które...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy