Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

26 stycznia 2021

NR 7 (Styczeń 2021)

Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem

0 639

 

POLECAMY

Cele główne

 • ukazanie uczniom Postaci Pana Jezusa jako Dobrego Pasterza,
 • wprowadzenie w przypowieść ewangeliczną o Dobrym Pasterzu, 
 • przedstawienie Pana Jezusa Dobrego Pasterza jako tego, który troszczy się o nas
Cele szczegółowe 

Uczeń:

 • dostrzega opiekę Pana Jezusa nad nami,
 • rozumie, co symbolizują poszczególne postacie przypowieści o Dobrym Pasterzu,
 • utrwala fragmenty z Pisma Świętego dotyczące Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Umiejętności:

 • potrafi uzasadnić, dlaczego nazywamy Pana Jezusa Dobrym Pasterzem,
 • umie swoimi słowami opowiedzieć przypowieść o Dobrym Pasterzu,
 • umie wyrazić wdzięczność Pani Jezusowi, za opiekę nad nim
Pojęcia, postacie  w czasie katechezy będzie wprowadzone pojęcie „Pan Jezus – Dobry Pasterz”
Metody i formy pracy pogadanka, drama, praca z tekstem, praca indywidualna
Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze  Pismo Święte/Biblia dla dzieci, świeca, pacynki/zabawki owieczki, laptop, tablica multimedialna, karty pracy

 

Wprowadzenie

Nauczyciel zaprasza dzieci do klasy, wita się i przypomina zasady panujące na lekcji i rozdaje karty do zbierania żetonów, za które uczniowie dostają nagrody. Są przedstawione na „tablicy wyboru” i każdy z uczniów wybiera pośród przedstawionych nagród i przykleja na swoją kartę z żetonami.

Nauczyciel zapisuje temat na tablicy, w czasie przepisywania przez dzieci tematu, wpisuje temat do dziennika oraz sprawdza obecność. Katecheta przedstawia gości dzisiejszej lekcji – dwie pacynki: babcia i wnuczka owieczki. Owieczki „rozmawiają” między sobą o tym, jaki jest dobry pasterz i babcia owieczka opowiada historię, jak się kiedyś zgubiła i jak ich dobry pasterz, nie patrząc na niebezpieczeństwa (wilk, noc, ciemność), znalazł ją i zaprowadził do reszty stada. Nauczyciel podkreśla, że kiedy pasterz ją znalazł, wziął na ręce, przytulił, wzruszył się i bardzo się cieszył, że odnalazł swoją małą i nieposłuszną owieczkę, chociaż sama owieczka bardzo się bała, że przez to, że nie posłuchała pasterza i za daleko się oddaliła, to pasterz ją mocno skrzyczy. Nauczyciel opowiada też dzieciom o radości wszystkich pozostałych owieczek ze stada, kiedy pasterz przyniósł nieposłuszną owieczkę. 

Po przedstawieniu opowiadania nauczyciel zadaje dzieciom pytania:

 • O czym rozmawiały babcia i wnuczka owieczki?
 • Dlaczego owieczka się zgubiła?
 • Czego bała się nieposłuszna owieczka?
 • Co zrobił pasterz?

Rozwinięcie

Katecheta zapala świecę i przygotowuje dzieci do czytania Słowa Bożego. Przypomina o ciszy i o tym że zaraz usłyszą słowa samego Pana Boga. Dzieci wstają, a katecheta odczytuję fragment z Biblii dla dzieci, gdzie jest opisana przypowieść o Dobrym Pasterzu.

Potem nauczyciel zadaje pytania:

 • Co Pan Jezus mówi o Sobie? Kim siebie nazywa? 
 • Jak Pan Jezus Dobry Pasterz zachowuje się w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy