Narodzić się z Ducha

Zajęcia z pomysłem
Cel ogólny Ukazanie, czym jest życie w Duchu
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • zna fragment biblijny o rozmowie Pana Jezusa z Nikodemem,
 • rozumie słowa „narodzić się z Ducha”,
 • zna symbolikę światła i ciemności w Biblii
Metody pracy
 • metoda zdań niedokończonych, 
 • pogadanka, 
 • praca z tekstem biblijnym, 
 • praca własna ucznia
Formy pracy
 • indywidualna jednorodna
Środki 
dydaktyczne
 • kartki z fragmentem z Pisma Świętego


Wstęp

 1. Modlitwa. 
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Krótkie przypomnienie poprzedniej lekcji.
 4. Pod...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy