Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

16 lutego 2022

NR 13 (Styczeń 2022)

Mój Przyjaciel – Anioł Stróż

0 335
Cel główny Ukazanie prawdy, że aniołowie mają w zbawczym planie Boga swój początek, własną naturę, hierarchię i zadania
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wie, kim są aniołowie,
 • wymienia nazwy chórów anielskich,
 • wyjaśnia, dlaczego aniołowie są duchami czystymi,
 • opowiada sceny biblijne z udziałem aniołów,
 • wskazuje na charakter służebny aniołów oraz pomoc świadczoną człowiekowi w drodze do Nieba
Ilość jednostek lekcyjnych  jedna godzina lekcyjna
Metody i techniki
 • pogadanka, 
 • wykład wraz prezentacją multimedialną, 
 • rozmowa kierowana, pytania i odpowiedzi, 
 • analiza tekstu biblijnego, 
 • zestawienie różnic, 
 • konferencja prasowa, 
 • opowiadanie Ratunek na torach, 
 • kolorowanie Anioła Stróża połączone z wypełnianiem jego cech, wklejanie do zeszytu
Formy pracy
 • zbiorowa, 
 • grupowa,
 • indywidualna
Środki 
dydaktyczne
 • mazaki, 
 • kartki z tekstem o interwencjach aniołów w Biblii, 
 • stół prezydialny i krzesła, 
 • tekst z opowiadaniem: Ratunek na torach, 
 • kartki z Aniołem Stróżem, 
 • kredki, klej


Wprowadzenie

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie odmawiają dziesiątkę Różańca.
 2. Katecheta wita się z uczniami.
 3. Sprawdzenie listy obecności.
 4. Nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym.
 5. Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy.

Rozwinięcie

 1. Katecheta wprowadza uczniów w tematykę dzisiejszej katechezy: Pan Bóg, oprócz świata widzialnego, co jeszcze stworzył? Świat duchowy, a co go stanowi? Oczywiście, że aniołowie. Pan Bóg powołał je do istnienia wcześniej, jeszcze przed pojawieniem się człowieka. Aniołowie pełnią ważną rolę w naszym życiu duchowym.
   
 2. Nauczyciel podkreśla, że: aniołowie to czyste duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała. Bóg, stwarzając świat, uczynił istoty duchowe i cielesne, tj. anielskie i ziemskie. Jedynie człowiek jest połączeniem ducha i ciała. Do natury aniołów należy nieśmiertelność, ponieważ są duchami, nie podlegają działaniu czasu, chorobom i śmierci. Raz stworzeni, będą istnieć na zawsze. Aniołowie posiadają różny zakres władzy, dlatego też znany jest podział aniołów na kilka chórów anielskich. Zaliczamy do nich: Serafinów, Cherubinów, Trony, Panowania, Moce, Władze, Archaniołów i Aniołów.
   
 3. Katecheta dodaje, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu często mówi o aniołach: w Starym Testamencie aniołowie występowali zwykle jako posłańcy Boga do świata i pośrednicy w Jego zbawczych planach. Zwani niekiedy byli jako Synowie Boga, Czujni, Książęta. Wśród aniołów szczególnie wyróżniał się Anioł Jahwe, przez którego Bóg ujawniał swoją obecność, mówił i działał. W Nowym Testamencie wraz z przyjściem Chrystusa aniołowie pojawiają się jako słudzy Dobrej Nowiny i znak obecności Królestwa Bożego (Zwiastowanie, Narodzenie, Zmartwychwstanie).
   
 4. Praca w grupach – Konferencja prasowa.
  Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy i pracują w oparciu o fragmenty Pisma Świętego: 
 • (Łk 2, 8–14) o Zwiastowaniu Maryi, 
 • (Mt 2, 13–15) o Józefie, 
 • (Mt 4, 8–11) o kuszeniu Jezusa,
 • (Mt 28, 1–8) o Zmartwychwstaniu. 

  Uczniowie odpowiadają na pytania: Jaką scenę biblijną z udziałem anioła przedstawia otrzymany fragment Pisma świętego? Jaką rolę odgrywa anioł w tej scenie? Czym anioły różnią się od ludzi? Prezentacja prac poszczególnych grup jako ekspertów przy stole prezydialnym, reszta klasy może zadawać pytania ekspertom.
 1. Nauczyciel wyjaśnia, że przytoczone fragmenty wskazują, iż: najważniejszym zadaniem aniołów jest służba Bogu. Wpatrzeni w majestat Boga zanoszą nieustanne uwielbienie przed tron Boga w imieniu całego stworzenia. W sposób szczególny są oni życzliwi dla ludzi i pomagają w drodze do zbawienia. Taką osobą jest nasz Anioł Stróż, który jest przy nas w każdym momencie życia, opiekuje się nami, chroni oraz strzeże naszego ciała przed niebezpieczeństwem i duszy przed złem. To jest nasz wierny Przyjaciel, któremu zależy na naszym szczęściu w niebie i chce nas tam zaprowadzić. Wypełnia Boży nakaz, który polega na opiece nad nami. Jednocześnie nasz Anioł Stróż uwielbia też i chwali Pana. Poza tym każdemu Aniołowi Stróżowi Bóg nadał imię. Często nie uświadamiamy sobie, że mamy takiego Wielkiego Przyjaciela, któremu tak bardzo na nas zależy.
   
 2. Zapis tematu na tablicy i w zeszytach uczniów: Mój Przyjaciel – Anioł Stróż.
   
 3. Katecheta zaprasza dzieci do wsłuchania się w treść opowiadania opartego na faktach dotyczącego cudownej interwencji Anioła Stróża.

Ratunek na torach 

Carol Toussaint, młoda Amerykanka, mieszkała ze swoim...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy