Mój Przyjaciel – Anioł Stróż

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Ukazanie prawdy, że aniołowie mają w zbawczym planie Boga swój początek, własną naturę, hierarchię i zadania
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wie, kim są aniołowie,
 • wymienia nazwy chórów anielskich,
 • wyjaśnia, dlaczego aniołowie są duchami czystymi,
 • opowiada sceny biblijne z udziałem aniołów,
 • wskazuje na charakter służebny aniołów oraz pomoc świadczoną człowiekowi w drodze do Nieba
Ilość jednostek lekcyjnych  jedna godzina lekcyjna
Metody i techniki
 • pogadanka, 
 • wykład wraz prezentacją multimedialną, 
 • rozmowa kierowana, pytania i odpowiedzi, 
 • analiza tekstu biblijnego, 
 • zestawienie różnic, 
 • konferencja prasowa, 
 • opowiadanie Ratunek na torach, 
 • kolorowanie Anioła Stróża połączone z wypełnianiem jego cech, wklejanie do zeszytu
Formy pracy
 • zbiorowa, 
 • grupowa,
 • ind...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy