Maryjo, razem z Tobą czekam na Jezusa

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Przekazanie prawdy, że razem z Maryją oczekujemy na przyjście Pana Jezusa
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • zna symbolikę adwentu,
 • wyjaśnia, co to są roraty, 
 • wie, że adwent to czas na­­wrócenia i wezwanie do czynienia dobrych uczynków,
 • rozumie, że razem z Maryją czeka na przyjście Jezusa
Forma pracy zbiorowa i indywidualna
Metody pracy
 • obejrzenie fragmentu filmu Maria z Nazaretu, 
 • pytania i odpowiedzi, 
 • pogadanka, 
 • zapis tematu na tablicy i w zeszycie ucznia, 
 • wypełnienie kolorowanki, 
 • prezentacja multimedialna o symbolach adwentowych, 
 • mini wykład, 
 • gry ma Wordwall, 
 • śpiewanie piosenki Amen jak Maryja
Środki 
dydaktyczne
 • dziennik elektroniczny, 
 • tablica, 
 • marker, 
 • zeszyt ucznia, długopis, 
 • laptop, 
 • ekran, rzutnik, 
 • karta...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy