Maryja naszą nauczycielką na drodze wiary

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Ukazanie postaci Maryi jako wzoru wiary i zaufania Bogu
Cele szczegółowe  Uczeń:
 • podaje przykłady zawierzenia i zaufania Bogu w życiu Maryi,
 • wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Maryi opisane w Ewangelii, 
 • charakteryzuje postawę Maryi wobec Boga,
 • wskazuje Maryję jako wzór posłuszeństwa Bogu i pomocy ludziom,
 • wylicza cechy Maryi
Liczba jednostek lekcyjnych jedna godzina lekcyjna
Metody pracy
 • praca z tekstem biblijnym, 
 • scenki teatralne, 
 • śpiew, 
 • pogadanka, 
 • wykład, 
 • pytania i odpowiedzi, 
 • praca z podręcznikiem i zeszytem
Formy
 • zbiorowa, 
 • grupowa,
 • indywidualna
Środki dydaktyczne
 • obraz przedstawiający Matkę Bożą, 
 • dziennik lekcyjny, 
 • długopis, 
 • podręcznik, 
 • mazaki, 
 • czyste kartki,
 • zeszyt ćwiczeń, 
 • podręcznik

 

POLECAMY

Wstęp

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie odmawiają Zdrowaś Maryjo.
 2. Katecheta wita się z uczniami.
 3. Sprawdzenie listy obecności.
 4. Nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym.
 5. Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy. 

Główna część lekcji

1. Nauczyciel podkreśla, że dzieło zbawienia świata zawdzięczmy Jezusowi, bo On przyszedł na świat, aby nas zbawić. Cie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy