Małżeństwo cywilne czy kościelne? Co je różni?

Zajęcia z pomysłem

Cel główny

POLECAMY

Uczeń poznaje biblijne przymioty małżeństwa
Cele 
szczegółowe 

Uczeń:

 • rozróżnia formy małżeństwa w Polsce,
 • wymienia przymioty małżeństwa sakramentalnego,
 • wymienia przymioty małżeństwa cywilnego,
 • poznaje teksty przysięgi kościelnej i cywilnej,
 • podaje różnicę między małżeństwem cywilnym a kościelnym,
 • rozumie, dlaczego Bóg małżeństwo podnosi do rangi sakramentu 
Metody pracy 
 • lekcja odwrócona,
 • miniwykład – pogadanka,
 • rozmowa kierowana,
 • praca z tekstem źródłowym,
 • praca w parach
Formy pracy 
 • grupowa (praca w parach),
 • indywidualna
Środki dydakyczne
 • teksty przysięgi małżeńskiej obowiązujące w Urzędach Stanu Cywilnego w Polsce oraz przysięgi małżeńskiej składanej podczas ślubu kościelnego (konkordatowego),
 • teksty Ewangelii Mateusza (Mt 19, 3–12),
 • prezentacja multimedialna lub arkusze z wcześniej przygotowanymi tekstami, które są podstawą tematu lekcji,
 • film z serii 3MC Co to jest małżeństwo https://www.youtube.com/watch?v=smjkwo30Atk
 • cytat z KKK (przygotować na osobnej kartce, do rozdania uczniom na końcu lekcji) 

 

Część wstępna i powtórzenie wiadomości
Po powitaniu, modlitwie oraz sprawdzeniu obecności nauczyciel przystępuje do dialogu z uczniami. Można wykorzystać ćwiczenie zdań niedokończonych, które kończyło poprz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy