„Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta […]”.

Zajęcia z pomysłem
Cel ogólny Ukazanie mądrości jako wartości ponadczasowej
Cele szczegółowe Uczeń:
 • wie, czym jest mądrość i jakie są jej cechy,
 • pozna króla Salomona
Metody pracy
 • pogadanka, 
 • praca z tekstem biblijnym
Formy pracy indywidualna jednorodna
Środki dydaktyczne
 • kartki z fragmentem z Pisma Świętego, 
 • modlitwa o mądrość, 
 • quiz

  POLECAMY

 

Wstęp

 1. Modlitwa.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Krótkie przypomnienie poprzedniej lekcji.
 4. Podanie uczniom celów lekcji:
 • dowiesz się, czym jest mądrość i jakie są jej cechy,
 • poznasz postać króla Salomona.

Główna część lekcji

Rozdajemy uczniom karteczki samoprzylepne i prosimy, aby swoimi słowam...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy