Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

23 września 2022

NR 17 (Wrzesień 2022)

„Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta […]”.

0 9
Cel ogólny Ukazanie mądrości jako wartości ponadczasowej
Cele szczegółowe Uczeń:
 • wie, czym jest mądrość i jakie są jej cechy,
 • pozna króla Salomona
Metody pracy
 • pogadanka, 
 • praca z tekstem biblijnym
Formy pracy indywidualna jednorodna
Środki dydaktyczne
 • kartki z fragmentem z Pisma Świętego, 
 • modlitwa o mądrość, 
 • quiz

  POLECAMY

 

Wstęp

 1. Modlitwa.
 2. Sprawdzenie obecności.
 3. Krótkie przypomnienie poprzedniej lekcji.
 4. Podanie uczniom celów lekcji:
 • dowiesz się, czym jest mądrość i jakie są jej cechy,
 • poznasz postać króla Salomona.

Główna część lekcji

Rozdajemy uczniom karteczki samoprzylepne i prosimy, aby swoimi słowami napisali, jak określiliby człowieka mądrego, czym taka osoba się charakteryzuje. Po skończonej pracy uczniowie przyklejają karteczki na tablicę, a nauczyciel odczytuje odpowiedzi. 

Po podsumowaniu pracy uczniów przechodzimy do skonfrontowania ich wiedzy na temat mądrości z tym, co o mądrości mówi Pismo Święte.

Czytamy lub puszczamy fragment z listu św. Jakuba 3,13; 17 i Ps 90,12

Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości (Jk 3,13).

Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy (Jk 3,17).

Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca (Ps 90,12).

 

 

Pytamy uczniów o cechy człowieka mądrego – na podstawie przeczytanego tekstu. Można zasugerować, że taka osoba potrafi się pogodzić, ustąpić, iść na kompromis, jest pełna miłosierdzia, czyli potrafi przebaczać i widzieć w innych dobro, jest wolna od obłudy, czyli żyje w prawdzie, jej czyny są pełne łagodności. Osoba mądra charakteryzuje się też świadomością swej przemijalności, wie, że jej życie na ziemi jest wędrówką, dlatego przeżywa każdy dzień swojego życia z miłością i dobrocią względem innych.

Można powiedzieć, że mądrość nabywamy wraz z wiekiem i przeżytymi doświadczeniami, ale mądrość jest też darem od Boga, o który powinniśmy prosić: Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma (Jk 1,5).

Świadom tego był król Salomon (krótko opowiadamy o nim: był synem króla Dawida i Batszeby, wybudował świątynię w Jerozolimie, stworzył izraelską flotę, czas jego rządów należy do najlepszych w dziejach Izraela), który – obejmując tron – był bardzo młody. W widzeniu z Panem poprosił właśnie o mądrość. Rozdajemy uczniom fragmenty z Pisma Świętego opisujące to wydarzenie:

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać».  A Salomon odrzekł: «Tyś okazywał Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i ro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy