Lekcje religii – czas start

Zajęcia z pomysłem
Cele 
ogólne
 • omówienie z uczniami wymogów edukacyjnych z religii na poszczególne oceny,
 • przedstawienie podręcznika, który będzie wykorzystywany na lekcjach religii,
 • określenie zasad BHP podczas pracy na lekcji,
 • ustalenie warunków kontraktu klasowego
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • zna wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
 • potrafi określić zasady BHP panujące podczas lekcji religii,
 • zinterpretuje ustalenia kontraktu klasowego na lekcjach religii
Metody nauczania
 • miniwykład, 
 • pogadanka Lekcja religii Twoich marzeń,
 • kapelusze, 
 • ekspozycja planszy z kontraktem
Formy pracy
 • zbiorowa i indywidualna
Środki 
dydaktyczne
 • tablica, marker, 
 • zeszyt, długopis, 
 • kolorowe kartki papieru, z których wykonane są kapelusze, 
 • plans...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy