Kolorowa jesień – czyli o pięknie stworzonego świata

Katecheza specjalna

Głównym założeniem autorskiego projektu edukacyjnego „Kolorowa Jesień, czyli o pięknie Stworzonego Świata” jest pokazanie dzieciom piękna Stworzonego przez Pana Boga Świata oraz bezwarunkowej miłości Boga Ojca do każdego człowieka, jako Jego kochanego dziecka. Przedstawienie wartości każdego człowieka – Godność Dziecka Bożego. Polska jesień jest wyjątkowo piękna i jest doskonałym przykładem dbania Stwórcy o koronę swojego stworzenia – człowieka. Wykorzystując piękno polskiej złotej jesieni, przybliżamy dzieciom prawdy o Miłości Bożej, przekazujemy prawdę o obowiązku każdego człowieka o dbanie o świat i naturę. 

Projekt jest przeznaczony dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym z klas I–III oraz młodszych klas edukacyjno-terapeutycznych (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, oraz ze sprzężeniami i ze spektrum autyzmu), przy odpowiednim dopasowaniu materiału proponowanego uczniom.

We współczesnym świecie dzieci rzadko mają możliwość w naturalnych warunkach doświadczać radości z korzystania z darów natury oraz bogactwa Stworzonego dla nas Świata. Dlatego ważne jest organizowanie zajęć, w których dzieci będą mogły poznać i doświadczyć w sposób polisensoryczny różnych elementów przyrody. Oddziałując na różne zmysły dziecka, utrwalamy poznane przez nie prawdy oraz czynimy naukę przyjemną i ciekawą.

Projekt „Kolorowa jesień, czyli o Pięknie Stworzonego Świata” będzie podzielony na cztery etapy. Pierwsze spotkanie, które odbędzie się na terenie szkoły, będzie o charakterze teoretyczno-organizacyjnym. Spotkanie to ma na celu zapoznanie dzieci z pojęciem „Stwórca”, bogactwem Stworzonego Świata i piękna Kolorowej Jesieni, a także z zasadami bezpieczeństwa w czasie wycieczek szkolnych. Na tę część projektu przygotowujemy salę, do której prz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy