Dołącz do czytelników
Brak wyników

Katecheza specjalna

23 listopada 2020

NR 6 (Listopad 2020)

Kolorowa jesień – czyli o pięknie stworzonego świata

0 433

Głównym założeniem autorskiego projektu edukacyjnego „Kolorowa Jesień, czyli o pięknie Stworzonego Świata” jest pokazanie dzieciom piękna Stworzonego przez Pana Boga Świata oraz bezwarunkowej miłości Boga Ojca do każdego człowieka, jako Jego kochanego dziecka. Przedstawienie wartości każdego człowieka – Godność Dziecka Bożego. Polska jesień jest wyjątkowo piękna i jest doskonałym przykładem dbania Stwórcy o koronę swojego stworzenia – człowieka. Wykorzystując piękno polskiej złotej jesieni, przybliżamy dzieciom prawdy o Miłości Bożej, przekazujemy prawdę o obowiązku każdego człowieka o dbanie o świat i naturę. 

Projekt jest przeznaczony dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym z klas I–III oraz młodszych klas edukacyjno-terapeutycznych (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, oraz ze sprzężeniami i ze spektrum autyzmu), przy odpowiednim dopasowaniu materiału proponowanego uczniom.

We współczesnym świecie dzieci rzadko mają możliwość w naturalnych warunkach doświadczać radości z korzystania z darów natury oraz bogactwa Stworzonego dla nas Świata. Dlatego ważne jest organizowanie zajęć, w których dzieci będą mogły poznać i doświadczyć w sposób polisensoryczny różnych elementów przyrody. Oddziałując na różne zmysły dziecka, utrwalamy poznane przez nie prawdy oraz czynimy naukę przyjemną i ciekawą.

Projekt „Kolorowa jesień, czyli o Pięknie Stworzonego Świata” będzie podzielony na cztery etapy. Pierwsze spotkanie, które odbędzie się na terenie szkoły, będzie o charakterze teoretyczno-organizacyjnym. Spotkanie to ma na celu zapoznanie dzieci z pojęciem „Stwórca”, bogactwem Stworzonego Świata i piękna Kolorowej Jesieni, a także z zasadami bezpieczeństwa w czasie wycieczek szkolnych. Na tę część projektu przygotowujemy salę, do której przynosimy wiele różnych polskich owoców i warzyw. Sala powinna być przystrojona liśćmi, kasztanami i innymi darami jesieni. Przygotowujemy także prezentację o stworzeniu świata i wprowadzamy dzieci w tematykę cyklu spotkań. Kolejna ważna rzecz to prezentacja prawidłowych zachowań w czasie szkolnych wycieczek (wsiadanie i wysiadanie z autokaru, nieodłączanie się od grupy itd.). Tę część można przeprowadzić na wiele sposobów (scenki sytuacyjne, filmy na kanale YouTube, prezentacja multimedialna, teatrzyk kamishibai bądź teatrzyk z wykorzystaniem lalek).
Drugi etap projektu zakłada poznanie sadu jesienią. Dzieci będą mogły odwiedzić sad, zobaczyć, jak wyglądają różne gatunki drzew owocowych oraz jakie wydają owoce, zapoznać się z odmianami jabłek, a także spróbować pracy sadowników w okresie jesiennym, zbierając owoce. Zobaczą sprzęt i technikę rolniczą. 

Trzeci etapem projektu będzie spacer do pobliskie­go parku, w którym dzieci będą miały stworzoną okazję do obserwacji jesiennych zmian zachodzących w przyrodzie, jak również dostrzegą różnorodność drzew liściastych, oraz za­­­­­poznają się z ich owocami. Na tym etapie warto pamiętać, by dzieci zrobiły swo­je zbiory różnych liści, które przydadzą się do różnych prac plastycznych.

Kolejnym etapem jest odwiedzenie lasu. Dzieci będą mogły zobaczyć zmieniającą się jesienią naturę oraz poznać niektóre gatunki drzew. To też czas na zabawy z wykorzystaniem szyszek, liści i innych naturalnych wytworów przyrody. Po tej wycieczce również należy zadbać, by każde dziecko mogło przynieść „dary natury” do szkoły.

Podsumowaniem i utrwaleniem zdobytej na wycieczkach wiedzy będzie zorganizowanie wydarzeń na terenie szkoły:

POLECAMY

 • Konkurs kulinarny. Każda klasa przygotowuje swoje danie z jesiennych warzyw lub owoców. Przedstawiciel (przedstawiciele) klasy prezentuje swoje danie, opisując, z jakich składników zostało wykonane. Można zostawić przepisy. Każdy z uczestników konkursu próbuje każde danie i podczas głosowania wrzuca swoją karteczkę do pojemnika obok talerza z daniem. Od razu warto zaznaczyć, że nie wolno głosować na swoje danie, i by uniknąć niesprawiedliwości, każda klasa powinna dostać karteczki w innym kolorze. Po uroczystym podliczeniu głosów wskazujemy zwycięzców.
   
 • Konkurs plastyczny z wykorzystaniem materiałów zebranych w lesie. Po wizycie w lesie każda klasa przyjeżdża z zebranymi „skarbami”. Tu warto pozwolić na pewną dowolność, jedynym ograniczeniem, które wprowadzamy, jest format pracy. Na korytarzach szkoły w określonym momencie umieszczamy prace uczniów. Prace mogą być indywidualne, zespołowe i klasowe. Wystawienie prac na korytarzu spowoduje piękny wygląd całej szkoły. Warto zadbać, by rzeczy wykorzystane do prac plastycznych były wysuszone, gdyż staną się mało atrakcyjne po kilku dniach prezentacji.
   
 • Pokaz mody jesiennej „Król/Królowa Jesień”. Odbywa się po wycieczce do parku. Każda klasa, która bierze udział w projekcie, przygotowuje parę uczniów do prezentacji swoich strojów. Stroje powinny zawierać elementy zebrane przez dzieci na wycieczkach. Na sali przygotowujemy „wybieg” – wystarczy rozłożyć długi chodnik i usadzić widzów po obu stronach. W czasie pokazu wykorzystujemy energiczną muzykę. Wybieramy jury, które wręczy dyplomy. Warto pamiętać, że każde dziecko biorące udział w pokazie powinno poczuć się wyróżnione i coś dostać, nawet jeżeli to będzie tylko dyplom. Dyplomy w załączniku.
   
 • Quiz jesienny. Poziom i forma przeprowadzenia zależą od intelektualnych możliwości uczniów. Może zawierać praktyczne i teoretyczne zadania. Nie wolno również zapominać o grafomotorycznych umiejętnościach. Proponowane jest stworzenie kilkuosobowych drużyn, w których każdy z uczestników będzie odpowiadał za swoją działkę. W gestii mądrego nauczyciela, prowadzącego quiz, jest dostosowanie zadań do możliwości uczniów bądź sprawiedliwe podzielenie członków zespołów.

Podsumowaniem całego projektu będzie Dziękczynna Msza Święta, w której czasie należy zorganizować uroczyste, procesyjne przyniesienie darów do ołtarza, w których nie może zabraknąć „darów jesieni”. Niesienie darów warto opatrzyć odpowiednim komentarzem.

***

Ważnym elementem projektu jest podkreślanie Miłości Stwórcy do człowieka poprzez wszystkie działania projektowe. W czasie spaceru przez las dzieci mogą rozróżniać rzeczy stworzone przez Pana Boga i zrobione przez człowieka. W czasie gotowania podkreślamy, że człowiek sadzi drzewka, podlewa, zbiera owoce, ale to Pan Bóg daje im wzrost. W czasie jesiennego pokazu mody dzieci mogą doświadczać tego, że Pan Bóg dał człowiekowi przyrodę i że to człowiek jest tym, który korzystając z darów przyrody, może robić różne kreatywne rzeczy (ubrania, korale, dekoracje). Staramy się też podkreślać odpowiedzialność człowieka za stworzony świat. Bóg „umieścił człowieka w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał!” (Rdz 2,15). Oraz Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre (Rdz 1, 28–31a).
 

TREŚCI, WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE nauczania religii zawarte w podstawie programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzona 8 czerwca 2018 r. podczas 379. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski:

A.1.    Religijny wymiar rzeczywistości.

A.1.1.    Uczeń wskazuje w otaczającej rzeczywistości zamysł Stwórcy i ślady działania Boga.

A.2.     Sposoby poznania Boga. Pismo Święte księgą wiary. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu.

A.2.1.     Dziecko wyjaśnia, że Bóg zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko nas, obdarza łaską.

A.2.2     Wskazuje w codzienności ślady Bożych darów i podaje przykłady okazywania wdzięczności za nie.

A.2.4     Nazywa dary pochodzące od Boga: życie, chrzest, wiara.

A.3.     Stworzenie świata, aniołów i ludzi przejawem miłości Boga.

A.3.1.     Wymienia najważniejsze przymioty Boga.

A.3.2.     Wyjaśnia, że stworzenie jest przejawem miłości Bożej.

D.1     Dialog z Bogiem poprzez modlitwę. Rodza­­je modlitwy.

D.1.5.     Wyjaśnia potrzebę modlitwy uwielbienia.

D.1.6.     Wyjaśnia piękno modlitwy dziękczynienia.

E.1.     Bezwarunkowa miłość Boga. Wartość własnej osoby. Godność Dziecka Bożego.

E.1.1.     Wyjaśnia, na czym polega bezwarunkowa miłość Boga do człowieka.


CZAS TRWANIA PROJEKTU: 3 miesiące
CELE PROJEKTU: 

 • Zapoznanie z prawdą o Bożej Miłości do człowieka.
 • Przedstawienie Pana Boga jako Stworzyciela Wszechświata.
 • Poznanie i utrwalenie wiadomości dotyczących przyrody jesienią.
 • P...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy