Jezus jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Pogłębienie prawdy o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Pogłębienie rozumienia znaczenia Liturgii Wielkiej Soboty
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • omawia przebieg wydarzeń męki i śmierci Jezusa,
 • wymienia okoliczności wydarzeń Wielkiej Soboty,
 • przedstawia wydarzenia od śmierci krzyżowej Jezusa do zmartwychwstania,
 • uczeń wyjaśnia znaczenie słów „zstąpił do piekieł”
Metody pracy
 • odczytanie fragmentu Ewangelii na temat złożenia Jezusa do grobu, 
 • pogadanka, 
 • wykład wraz prezentacją multimedialną, 
 • okienko informacyjne, 
 • zapis notatki w zeszycie, 
 • analiza wiersza Karola Wojtyły: Wigilia wielkanocna 1966
Formy pracy
 • zbiorowa, grupowa i indywidualna
Środki 
dydaktyczne
 • Pismo Święte, 
 • laptop, 
 • tablica interaktywna, 
 • mazaki, kartki z brystolu format A3, 
 • kartki z tekstem wiersza Karola Wojtyły Wigilia wielkanocna 1966


Wprowadzenie

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy