„I widział Bóg, że były dobre” (Rdz 1,25)

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Ukazanie Boga jako Stwórcy świata
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • wie, że to Bóg stworzył świat,
 • wie, że świat stworzony przez Boga jest dobry
Metody pracy
 • zdania niedokończone, 
 • pogadanka, 
 • praca z tekstem biblijnym, 
 • kolaż, 
Formy pracy
 • grupowa różnorodna
Środki dydaktyczne
 • Biblia, 
 • przyniesione prze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy