Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

8 czerwca 2022

NR 15 (Maj 2022)

Co nas ŁĄCZY? Co nas DZIELI?

0 129

Kościół rzymskokatolicki a Kościoły wschodnie

Cel główny Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym
Cele 
szczegółowe

Uczeń:

POLECAMY

 • potrafi wskazać główne różnice pomiędzy Kościołami,
 • poznaje Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma,
 • odkrywa cechy wspólne liturgii rzymskiej i wschodniej,
 • zna zasady związane z przystępowaniem do sakramentów pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Cerkwią prawosławną,
 • jest w stanie odszukać informacje o posłudze sakramentalnej dla uchodźców i przekazać je osobom ich poszukującym 
Metody pracy
 • pogadanka,
 • prezentacja,
 • film,
 • karta pracy
Środki 
dydaktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • filmy z YouTube,
 • wydrukowane karty pracy

 

Komentarz dla katechety

Trwa wojna na Ukrainie. Jest ona źródłem cierpienia wielu ludzi. Wielu z nich przybyło do naszego kraju, aby znaleźć w nim schronienie. Uruchomiło to w nas wielkie pokłady dobra i miłości względem bliźnich. Przy tej okazji coraz częściej będziemy mieli okazję spotykać się także w środowisku szkolnym z osobami, które nie są katolikami, lecz należą do jednego z Kościołów wschodnich (grekokatolicy czy prawosławni). Dla uczniów może to być coś nowego. Dlatego niniejsza katecheza jest okazją, aby przedstawić uczniom Kościoły wschodnie i ukazać istotne różnice, ale także pokazać, jak wiele nas łączy. Być może niektórzy z nich goszczą rodziny z Ukrainy w swoich domach. Dzięki temu lepiej zrozumieją kontekst religijny i dowiedzą się, jak pomóc w odnalezieniu właściwego miejsca, w którym nasi ukraińscy przyjaciele będą mogli skorzystać z posługi sakramentalnej. Niniejsza katecheza wymaga przynajmniej dwóch jednostek lekcyjnych. Jest na tyle elastyczna, że katecheta ma możliwość jej modyfikacji poprzez rezygnację z części modułów. Warto na początku lekcji pomodlić się w intencji pokoju na świecie i ustania wojny na Ukrainie.

Część 1rozłam, podobieństwa i różnice

Pierwsza część katechezy prowadzona jest na podstawie prezentacji multimedialną (załącznik):

SLAJD 1 – Zawiera temat lekcji. Można w tym momencie rozpocząć krótką pogadankę i zapytać uczniów, czy wiedzą, co to są Kościoły wschodnie? Z czym się im kojarzą? (Prawdopodobnie ktoś wymieni Kościół prawosławny).
SLAJD 2 – 8-minutowy film z YouTube na temat Kościołów wschodnich z cyklu „Lekcja religii” zrealizowany przez religia.tv (w prezentacji lub link https://youtu.be/yIo1MZcSalM).
SLAJD 3 – Przypomnienie ważnego wydarzenia, jakim była schizma wschodnia, inaczej zwana wielkim rozłamem między wschodnim a zachodnim Kościołem chrześcijańskim. Doszło do niego w 1054 r., kiedy to zerwano jedność Wschodu z Zachodem za papieża Leona IX i patriarchy Konstantynopola Michała Cerulariusza. Jednak oddalanie się obu Kościołów wiąże się ze znacznie dłuższym procesem i nie jest wynikiem jednego wydarzenia. 
SLAJD 4 – Klątwy te zostały zdjęte dopiero 7 grudnia 1965 r. przez Pawła VI i patriarchę Antategorasa I. Trwamy w nieustannej próbie dialogu. Choć jest nam najbliżej do siebie, to jednak ciągle daleko nam do pełnej jedności. 
SLAJD 5 – Są jednak Kościoły wschodnie, które przyjęły pełne Wyznanie Wiary i uznały zwierzchność papieża, zachowując przy tym swoją tradycję kościelną. To Kościoły unickie (w unii = jedności z Rzymem).
SLAJD 6 – Slajd ukazuje kwestie doktrynalne:

 • wspólnie uznajemy za źródło Bożego Objawienia Pismo Święte i Tradycję,
 • wspólnie uznajemy 7 z 14 soborów powszechnych, 
 • co za tym idzie – różnimy się w dogmatach Maryjnych, 
 • Kościoły prawosławne nie uznają nauki o czyśćcu i o odpustach, 
 • w Wyznaniu Wiary Kościoły prawosławne nie przyjmują pełnej formuły o Duchu Świętym.

SLAJD 7 – Slajd ukazuje kwestie związane z sakramentami i liturgią:

 • łączy nas 7 sakramentów i wiara w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
 • prawosławni udzielają dzieciom wszystkich 3 sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
 • komunia udzielana jest w prawosławiu zawsze pod obiema postaciami,
 • w Kościołach wschodnich używany jest kalendarz juliański,
 • szczególną czcią otacza się ikony,
 • inaczej robi się znak krzyża.

SLAJD 8 – Slajd ten zawiera informację, w jakich przypadkach wierni Kościoła prawosław...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy