Co nas ŁĄCZY? Co nas DZIELI?

Zajęcia z pomysłem

Kościół rzymskokatolicki a Kościoły wschodnie

Cel główny Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym
Cele 
szczegółowe

Uczeń:

POLECAMY

 • potrafi wskazać główne różnice pomiędzy Kościołami,
 • poznaje Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma,
 • odkrywa cechy wspólne liturgii rzymskiej i wschodniej,
 • zna zasady związane z przystępowaniem do sakramentów pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Cerkwią prawosławną,
 • jest w stanie odszukać informacje o posłudze sakramentalnej dla uchodźców i przekazać je osobom ich poszukującym 
Metody pracy
 • pogadanka,
 • prezentacja,
 • film,
 • karta pracy
Środki 
dydaktyczne
 • prezentacja multimedialna,
 • filmy z YouTube,
 • wydrukowane karty pracy

 

Komentarz dla katechety

Trwa w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy