Być świadkiem Jezusa

Zajęcia z pomysłem
Cel główny Zaangażowanie chrześcijanina w różne formy apostolstwa
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • opisuje możliwości i przykłady apostolstwa w Kościele,
 • uzasadnia wartość angażowania się w wolontariat,
 • podaje przykłady bezinteresownej troski o ludzi w potrzebie, 
 • wymienia przykłady ludzi zaangażowanych w apostolstwo
Metody 
pracy
 • pogadanka, 
 • prezentacja filmów krótkometrażowych na temat wiary znanych osób,
 • miniwykład, 
 • prezentacja multimedialna dotycząca grup działających przy parafii, 
 • program Amosa
Formy pracy zbiorowa i indywidualna
Środki 
dydaktyczne
 • komputer, 
 • ekran lub tablica interaktywna, 
 • tablica, marker, 
 • kartki z tekstem Jk 2,14–26, 
 • krzesła
 • ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy