Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

23 września 2022

NR 17 (Wrzesień 2022)

Być świadkiem Jezusa

0 6
Cel główny Zaangażowanie chrześcijanina w różne formy apostolstwa
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • opisuje możliwości i przykłady apostolstwa w Kościele,
 • uzasadnia wartość angażowania się w wolontariat,
 • podaje przykłady bezinteresownej troski o ludzi w potrzebie, 
 • wymienia przykłady ludzi zaangażowanych w apostolstwo
Metody 
pracy
 • pogadanka, 
 • prezentacja filmów krótkometrażowych na temat wiary znanych osób,
 • miniwykład, 
 • prezentacja multimedialna dotycząca grup działających przy parafii, 
 • program Amosa
Formy pracy zbiorowa i indywidualna
Środki 
dydaktyczne
 • komputer, 
 • ekran lub tablica interaktywna, 
 • tablica, marker, 
 • kartki z tekstem Jk 2,14–26, 
 • krzesła
Uwagi dodatkowe Świadectwo dzieci uczęszczających do grup działających przy parafii

 

POLECAMY

Wprowadzenie 

 1. Katecheta wita się z uczniami. 
 2. Nauczyciel i uczniowie wspólnie odmawiają modlitwę: Akt wiary.
 3. Sprawdzenie listy obecności.

Rozwinięcie

Katecheta zaprasza dzieci do obejrzenia krótkiego filmiku na temat świadectwa wiary: 

 • Mistrz olimpijski w narciarstwie Kamil Stoch 

 • Znany restaurator Wojciech Modest Amaro 

 • Tancerka i aktorka Ida Nowakowska-Herndon 

 • Aktor filmowy Paweł Królikowski 


Pogadanka z uczniami na temat świadectw wiary wspomnianych osób.

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że świadectwo wiary to łączenie swojej wiary z praktyką, czyli ze swoim życiem. Nie wystarczy tylko stwierdzić, że wierzę w Boga i na tym poprzestać. Codzienne życie sprawdza intensywnie dojrzałość naszej wiary. 

Burza mózgów. Podział klasy na 4 grupy. Kartki A4 i markery. Uczniowie odpowiadają na pytanie: Jak można dawać świadectwo wiary? Prezentacja prac poszczególnych grup. 

Nauczyciel podkreśla, że dojrzałość wiary chrześcijańskiej przejawia się w modlitwie, uczestnictwie we mszy św. w niedzielę i święta, przyjmowaniu sakramentów świętych, słuchaniu Słowa Bożego i wcielaniu Go w życie, uczynkach miłości wobec Boga, bliźniego i siebie samego. 

Katecheta wskazuje, że prawdziwy chrześcijanin nie wstydzi się swojej wiary, czyli Jezusa. Nosi medalik, czyni znak krzyża św. lub skłania głowę na znak szacunku, kiedy mija kościół lub kapliczkę, nie wstydzi się rozmawiać o Bogu i trwać przy swoich wartościach. Bardzo często takie osoby są niesamowicie odważne i bohaterskie, a także czują głębszą potrzebę nawiązania więzi z Bogiem poprzez udział w różnych grupach działających przy parafii: ministranci, bielanki, lektorzy, schola, wolontariat, oazy. 

Uwaga: 
Miniwykład można wesprzeć prezentacją multimedialną bazującą na materiałach z parafii. Warto podać propozycje uczestnictwa w różnych grupach działających przy parafii z podaniem dni i godzin spotkań.

 • Ministranci, bielanki oddają szczególną część Bogu wokół Stołu Eucharystycznego i Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
 • Lektorzy poprzez swoją mowę objawiają nam Słowo Boże i Jego moc.
 • Schola wielbi Boga w Trójcy Jedynego swoim śpiewem.
 • Wolontariusze objawiają światu dobroć i miłość Boga poprzez swoją posługę na rzecz potrzebujących. 
 • Oazy czy inne grupy formacyjne kształtują w duchu chrześcijańskim nowe pokolenie dojrzałych chrześcijan.

Zapis tematu na tablicy. Uczniowie zapisują temat w zeszycie wraz z notatką dotyczącą słów św. Ja­­kuba na temat wiary: Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2,26).

Katecheta rozdaje dzieciom kartki z tekstem biblijnym Jk 2,14–26 (załącznik 1). Uczniowie zasiadają w kręgu. Każdy z uczniów rozmyśla nad sensem czytanego Słowa Bożego. 

Praca metodą programów Amosa:

 • przeczytanie tekstu,
 • refleksja,
 • wyjaśnienie,
 • pytania, 
 • dyskusja, stawianie pytań dotyczących tekstu,
 • przesłanie płynące z tekstu,
 • podsumowanie i postanowienie.

Katecheta wyjaśnia, że swoim życiem powinniśmy codziennie okazywać naszą wierność w Bogu. Nigdy na to nie jest ani zbyt wcześnie, ani za późno. Swoim postę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy