Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

24 stycznia 2020

NR 1 (Styczeń 2020)

Abraham – ten, który uwierzył
Scenariusz lekcji kl. VI–VIII szkoły podstawowej

0 889

Przebieg zajęć
Wstęp

Zadaj uczniom pytanie: „Czym można podróżować?”. Daj uczniom swobodę wypowiedzi. Następnie porozmawiajcie o tym, jak będzie wyglądało, ich zdaniem, podróżowanie za 50–100 lat. Poinformuj, że teraz musicie cofnąć się w czasie aż do XVIII w. przed narodzeniem Chrystusa. „Jak wtedy wyglądało podróżowanie?”. Podaj cel lekcji: dziś na katechezie poznamy historię Abrahama, który uwierzył Bogu i wyruszył w daleką podróż do Ziemi Obiecanej.

POLECAMY

Klasa VI-VIII
Czas trwania 45 minut
Cel ogólny Uczeń zna podstawowe fakty z życia patriarchy Abrahama
Cele szczegółowe
 • Uczeń wie, na czym polegała wiara Abrahama
 • Uczeń zna obietnice dane Abrahamowi przez Boga
 • Uczeń potrafi wyjaśnić, na czym polega­­ła próba wiary Abrahama
 • Uczeń potrafi wyjaśnić swoimi słowami, dlaczego Abraham jest nazywany praojcem wszystkich wierzących
Metody
 • pogadanka
 • burza mózgów
 • praca w grupie
 • Plickers
Pojęcia, postaci
 • Abraham
 • przymierze
 • Sara
 • wiara


Zapis tematu: 
Abraham – ten, który uwierzył.

Główna część lekcji
Nauczyciel dzieli klasę na pięcioosobowe grupy. Nauczyciel rozdaje uczniom egzemplarze Biblii. Uczniowie odszukują w Piśmie Świętym fragmenty: Rdz 12,1–7; Rdz 7,1–7; Rdz 22,1–12. Grupy otrzymują od nauczyciela kartę pracy do uzupełnienia (załącznik 1). Daj uczniom na to zadanie około 10 minut. Możesz posłużyć się tablicą interaktywną https://classroomscreen.com.


Po przewidzianym czasie grupy przedstawiają na forum wyniki swojej pracy. Uzupełnij ewentualne braki. Zadaj uczniom pytanie: „Czego możemy się nauczyć od Abrahama?”. Zwróć uwagę na niezachwianą wiarę Abrahama. Dlaczego Abraham jest dla nas wzorem bezgranicznej wiary? Odpowiedzi uczniów zapisujemy na tablicy. Podsumuj wypowiedzi uczniów, odnosząc się do ich życia. Czasem nie rozumiemy tego, co Bóg dla nas zaplanował, ale jeśli zawierzymy Bogu, to On nas poprowadzi do szczęśliwego życia, nieba – czyli naszej Ziemi Obiecanej.

Podsumowanie

Rozdaj uczniom karty testowe i rozwiąż z nimi test podsumowujący. Plickers to aplikacja, dzięki której możemy szybko przeprowadzić test. Wystarczy założyć konto na www.plickers.com. Załóż konto, klikając w Sign in w prawym górnym rogu. Po zalogowaniu kliknij w zakładkę Details, a następnie przejdź do strony Get your cards, aby wydrukować karty dla uczniów. Wybierz Download the pdf. Każda karta jest inna. Wydrukuj karty dla wszystkich uczniów w klasie. Warto karty z kodami zalaminować, aby służyły na dłużej. Następnie pobierz aplikację na tele...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy